Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 16.12.2010 2-10-45885 Kohtumääruse saatmine vea parandamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
317. 16.12.2010 21.3-10/1397 Kaaskiri (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
318. 16.12.2010 2-10-60795 Kohtumääruse saatmine esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
319. 16.12.2010 3.2-1/7266 Taotlus isiku elukoha registreerimiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
320. 16.12.2010 3.2-1/7265 Taotlus isiku elukoha registreerimiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
321. 16.12.2010 3.2-1/7263 Taotlus elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
322. 16.12.2010 3.2-1/7262 Taotlus elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
323. 16.12.2010 10-5/3-1 Teade (Siseministeerium) Menetletud  
324. 16.12.2010 3-1/72 la Pingviin mööbli ja tehnika üleandmisest (Koolieelne lasteasutus Marjake) Menetletud  
325. 16.12.2010 1.18/32 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Koolieelne Lasteasutus Cipollino hooldekogu) Menetletud  
326. 16.12.2010 2.1-14/125 maksmata arve kohta (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Menetletud  
327. 16.12.2010 2.1-14/127 vahenidte eraldamine poeglaste töökodade remondi teostamiseks (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Menetletud  
328. 16.12.2010 1.1-19/258 ümberpaigutamine (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
329. 15.12.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
330. 15.12.2010 Narva linna aukodanike kingituse maksmine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
331. 15.12.2010 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
332. 15.12.2010 P.Tambu teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
333. 15.12.2010 A.Antonovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
334. 15.12.2010 G.Vologdina puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
335. 15.12.2010 ilma Taotlus (KÜ Kraavi 10/12) Menetletud  
336. 15.12.2010 16 Avaldus nõusoleku saamiseks kasvandikute viibimise kohta (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Menetletud  
337. 15.12.2010 4-2/114-1 Taotlus meetmete võtmiseks alaealise isiku kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
338. 15.12.2010 2-6/7240 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
339. 15.12.2010 Kulu ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
340. 15.12.2010 7.V45-9/4271-2 Päring alaealise isiku kohta peretoetuse määramiseks (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
341. 15.12.2010 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Saadetud  
342. 15.12.2010 1.2-25/4166-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
343. 15.12.2010 10.2-03/39689 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
344. 15.12.2010 Päring (OÜ Nadalama PM likvideeria) Menetletud  
345. 15.12.2010 ilma raieloa taotlus (OÜ Tare Ehitus) Menetletud  
346. 15.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
347. 15.12.2010 1-1a/362 Taotlus (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
348. 15.12.2010 1-13/1078 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
349. 15.12.2010 1-13/1078 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
350. 15.12.2010 1-13/1078 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud