Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 15.12.2010 A.Ljudvigi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
352. 15.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
353. 15.12.2010 V 8-4/40439-3 Taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
354. 15.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
355. 15.12.2010 1012-1 Taotlus (OÜ Modulvest Elamu) Menetletud  
356. 15.12.2010 Avaldus (Jekaterina Zahhodjajeva) Menetletud  
357. 15.12.2010 15 Taotlus volituse vormistamiseks alaealise isiku kohta (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Menetletud  
358. 15.12.2010 Parandamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
359. 15.12.2010 2-10-61274 Kohtumäärus (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Menetletud  
360. 15.12.2010 6.1-18/1394 Taotlus (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
361. 15.12.2010 2-11/235 la Pingviin mööbli ja tehnika üleandmisest (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
362. 15.12.2010 6.1-13/NC-24924 kasutamise lepingu tähtaja pikendamine (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
363. 15.12.2010 6-9/19 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
364. 15.12.2010 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Lasteaed Kuuseke) Menetletud  
365. 15.12.2010 126/2-8 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Koolieelne lasteasutus Kaseke) Menetletud  
366. 15.12.2010 III-1/35 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
367. 15.12.2010 Päring (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
368. 15.12.2010 ilma Narva veehoidla ujuvsaarte küsimusest (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
369. 15.12.2010 Kaaskiri (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
370. 15.12.2010 1-15/274 ümberpaigutamine (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Menetletud  
371. 15.12.2010 1-16/34 põhimääruse kinnitamine (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
372. 15.12.2010 1214/1-1 Teade (AS Heakorrastus) Menetletud  
373. 14.12.2010 2-10-23067 Järelpärimine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
374. 14.12.2010 1-1a/364 nõusolek (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
375. 14.12.2010 2.4.1/1132 Teatis isiku edaspidise korraldamiseks (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
376. 14.12.2010 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
377. 14.12.2010 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
378. 14.12.2010 Sõidupiletite realiseerimisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
379. 14.12.2010 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
380. 14.12.2010 3.1-14/910 Taotlus nõusoleku saamisest õpilase viibimiseks (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Menetletud  
381. 14.12.2010 10.2-03/40455 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
382. 14.12.2010 9.1-07/40893 Taotlus isiku matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
383. 14.12.2010 2-10-46402 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
384. 14.12.2010 ilma projekti kooskõlastamine (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
385. 14.12.2010 ilma raieloa taotlus (Larissa Prokofjeva) Menetletud