Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 29.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
37. 29.12.2010 Ilma Teade hooldustasude korrigeerimisest (MTÜ Lille Turvakodu) Menetletud  
38. 29.12.2010 Lume tellimus (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
39. 29.12.2010 Taotlus (Andrei Filippov) Menetletud  
40. 29.12.2010 Üürilepingu lõpetamine (MTÜ Narva Music Club) Menetletud  
41. 29.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
42. 29.12.2010 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
43. 29.12.2010 12-2.3/1941 õpilaskoha maksumus (Paide Linnavalitsus) Menetletud  
44. 29.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
45. 29.12.2010 OT-253/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
46. 29.12.2010 tänukirja väljastamisest O.Ida (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
47. 29.12.2010 2011.a eelarve (Munitsipaalsed sihtasutused ja aktsiaseltsid) Menetletud  
48. 29.12.2010 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
49. 29.12.2010 1.7-1/277 Vaidlustuse teade (Riigihangete Vaidlustuskomisjon) Menetletud  
50. 28.12.2010 1.2-25/5534-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
51. 28.12.2010 2 Taotlus (OÜ Lavis) Menetletud  
52. 28.12.2010 1.2-25/5541-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
53. 28.12.2010 7.3-1/583-15 sunniraha rakendamine (6.Kool) (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
54. 28.12.2010 Liikluskorraldusprojekti kooskõlastamine (N-Projekt OÜ) Menetletud  
55. 28.12.2010 Taotlus (Andrei Filippov) Menetletud  
56. 28.12.2010 C/1844 Teatisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
57. 28.12.2010 1.4-3.3-2/1499 Lumekoristus (Eesti Pank) Menetletud  
58. 28.12.2010 Ilma Taotlus kasvandiku viibimiseks (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Menetletud  
59. 28.12.2010 2-10-62988 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60. 28.12.2010 2-10-65144 Kohtumääruse saatmine esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
61. 28.12.2010 2-10-42176 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
62. 28.12.2010 Peremehetu korter (KÜ Kangelaste 18A) Menetletud  
63. 28.12.2010 2-10-60621 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
64. 28.12.2010 2-10-60621 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
65. 28.12.2010 2-10-61091 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
66. 28.12.2010 2-10-61091 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 28.12.2010 2-10-58672 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
68. 28.12.2010 12-28/10 Lepingu pikendamine (OÜ Monada) Menetletud  
69. 28.12.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
70. 28.12.2010 7-8-1359-1 Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Töötukassa) Menetletud