Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 14.12.2010 40 Teade alaealise lapse kohta (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Menetletud  
387. 14.12.2010 "Eestimaa õpib ja tänab" piirkondlik tänuüritus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
388. 14.12.2010 V 031 sooviavaldus (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
389. 14.12.2010 OT-242/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
390. 14.12.2010 1-13/1094 päring eelhinnangu andmiseks (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
391. 14.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
392. 14.12.2010 1-3/24 I. Tabakova puhkus (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
393. 14.12.2010 23/10lm pretensioon (KÜ Hariduse 26 Narva) Menetletud  
394. 14.12.2010 1-19/19 la Pingviin mööbli ja tehnika üleandmisest (Narva Lasteaed Ojake) 13.01.2011  
395. 14.12.2010 6.1-18/1387 õpilaskoha maksumus (Vaivara Vallavalitsus) 13.01.2011  
396. 14.12.2010 1-13/1078 Joala 1, Pähklimäe 3, 3a, 5, Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 13.01.2011  
397. 14.12.2010 1.1-8/127 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
398. 14.12.2010 1.1-19/257 õpilaste sõidukulude tasumisest (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
399. 14.12.2010 ilma Taotlus (OÜ Moe Plus) Menetletud  
400. 14.12.2010 44/1-18 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Narva Lasteaed Tuluke) Menetletud  
401. 14.12.2010 2-10-49549 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
402. 14.12.2010 ilma Teade (AS Heakorrastus) Menetletud  
403. 14.12.2010 1.16/1249 vahenidte eraldamine kanalisatsioonikaevu remondi teostamiseks (Narva Peetri Kool) Menetletud  
404. 14.12.2010 2.1-14/121 Teade õpilase koolis puudumise kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
405. 14.12.2010 1.16/1251 MTÜ-ga Ecomen üürilepingu muutmisest (Narva Peetri Kool) Saadetud  
406. 14.12.2010 2-6/7190 päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
407. 14.12.2010 2-10-61922 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
408. 14.12.2010 2-10-61088 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
409. 14.12.2010 456 maa kasutamine (AS Vant) Menetletud  
410. 14.12.2010 2-10-61088 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
411. 14.12.2010 2-10-16071 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
412. 14.12.2010 Taotlus (Oskar Ida) Menetletud  
413. 14.12.2010 avaldus (Jekaterina Nikiforova) Saadetud  
414. 14.12.2010 9-01.08/78 ümberpaigutamine (Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
415. 14.12.2010 1-3/12 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Narva Lasteaed Ojake) Menetletud  
416. 14.12.2010 Tulude vähendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
417. 14.12.2010 2.1-14/120 OÜ Demitol arve kohta (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Menetletud  
418. 13.12.2010 Vastus päringule alaealise kohta (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
419. 13.12.2010 ilma Avaldus (Olesja Firman) Menetletud  
420. 13.12.2010 G.Zaitsevi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud