Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 28.12.2010 3.3-1/10-01003/001 Eelteade (Maanteeamet) Menetletud  
72. 28.12.2010 Sissesõiduload (Nordnet Eesti AS) Menetletud  
73. 28.12.2010 Lepingu pikendamine (Virelton OÜ) Menetletud  
74. 28.12.2010 T.Luigase puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
75. 28.12.2010 ilma Tõendi päring (Juukseproff Narva OÜ) Menetletud  
76. 28.12.2010 2-10-56207/56460/56755 Kohtumääruste saatmine avalduste menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
77. 28.12.2010 2-10-56722/60567/61840 Kohtumääruste saatmine avalduste menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
78. 28.12.2010 10.2-03/15813 Saatekiri (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Menetletud  
79. 28.12.2010 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
80. 28.12.2010 Vara üleandmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
81. 28.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
82. 28.12.2010 10.2-03/15768 Päring (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Menetletud  
83. 27.12.2010 2-10-59937 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
84. 27.12.2010 12.5-1/768-9 Ettekirjutus (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
85. 27.12.2010 1.2-38/5576 Kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
86. 27.12.2010 KV325 Kaaskiri (OÜ Zoroaster) Menetletud  
87. 27.12.2010 Katuse leke (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
88. 27.12.2010 Avaldus (Oskar Ida) Menetletud  
89. 27.12.2010 10.2-03/42264 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
90. 27.12.2010 2.1-14/137 Teade õpilase koolis puudumise kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
91. 27.12.2010 Lepingu lõpetamine (MTÜ Motorcycle Club MAGNUM MC) Menetletud  
92. 27.12.2010 2-10-35549 Kohtukutse nr 8 saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
93. 27.12.2010 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
94. 27.12.2010 2-10-57772-274/40190-10 Kohtumääruse hagita menetluse algatamise kohta ja isiku avalduse edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
95. 27.12.2010 2-10-35042-283/40183-10 Kohtumääruse saatmine lapsele esindaja määramise kohta ja kohtunõue andmete esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
96. 27.12.2010 Avaldus (Juri Paukson) Menetletud  
97. 27.12.2010 2-10-56746 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
98. 27.12.2010 2-10-61070 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
99. 27.12.2010 R. Lihhuša teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
100. 27.12.2010 2-10-61093 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
101. 27.12.2010 1-1a/372 Piletihind (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
102. 27.12.2010 2-10-61693 Isiku avalduse ja kohtumääruste (avalduse menetlusse võtmine ja ekspertiisi määramine) saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
103. 27.12.2010 2-09-18925 Kirja saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
104. 27.12.2010 2-10-61838 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
105. 27.12.2010 150 Ettemaksu küsimine (Tafrix OÜ) Menetletud