Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 03.09.2010 2-19/2 2010.aasta eelarve suurendamisest (Narva Koorikool) 03.10.2010  
107. 25.02.2010 2010.aasta riigieelarveliste eraldiste muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
108. 13.09.2010 2010.aasta riigieelarveliste eraldiste vähendamise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
109. 13.12.2010 2010.aasta sihtotstarbeliste laekumiste eelarve ja riigiarveliste eraldiste muutmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
110. 10.02.2010 2010.aasta sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
111. 19.02.2010 2010.aasta täiendavate vahendite eraldamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
112. 23.02.2010 2010.aastasse ületulevatest üritustest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
113. 21.05.2010 9-01-08/53 2010.põhilise kulueelarve (Kultuurimaja Rugodiv) 20.06.2010  
114. 25.10.2010 5.3-5/6047 2011 a eelarve seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
115. 29.11.2010 2011. a eelarve eelnõust (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
116. 07.07.2010 2-6/3857 2011. a eelarvest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
117. 07.07.2010 2011. a eelarvest (Kultuuriosakond) Menetletud  
118. 18.11.2010 2011. a jalgpalli ürituste finantseerimisest (Narva Jalgpalli Liit) Menetletud  
119. 06.12.2010 2-6/6969 2011. aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
120. 26.11.2010 2-6/6746 2011. aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
121. 17.11.2010 2-6/6577 2011. aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
122. 15.11.2010 2-6/6520 2011. aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
123. 17.12.2010 2-6/7327 2011. aasta eelarve eelnõu muutmine (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
124. 29.12.2010 2011.a eelarve (Munitsipaalsed sihtasutused ja aktsiaseltsid) Menetletud  
125. 25.10.2010 2011.a eelarve eelnõu (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
126. 26.11.2010 2011.a eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
127. 13.12.2010 2011.a eelarve eelnõu muutmine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
128. 17.12.2010 2011.a eelarve eelnõu muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
129. 14.10.2010 2-19/7 2011.a eelarve kohta (Narva Koorikool) Menetletud  
130. 13.10.2010 3-1/56 2011.a eelarve kohta (Koolieelne lasteasutus Marjake) Menetletud  
131. 22.07.2010 1-1753 2011.a eelarve projekt (SA Narva Haigla) Menetletud  
132. 17.09.2010 2011.a eelarvesse vahendite lülitamine spordiplatside ja mänguväljakute hoolduseks (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
133. 04.10.2010 2011.a eelarvest (Munitsipaalsed sihtasutused ja aktsiaseltsid) Menetletud  
134. 19.10.2010 1-13-1/296 2011.a kulueelarve eelnõu koostamine (Narva Muuseum) Menetletud  
135. 19.11.2010 2011.a täpsustatud kulueelarve esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
136. 11.11.2010 2011.aasta eelarve (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) Menetletud  
137. 24.11.2010 2011.aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
138. 03.09.2010 1.1-19/128 2011.aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Paju Kool) 03.10.2010  
139. 01.12.2010 2011.aasta eelarve eelnõu muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
140. 05.10.2010 2011.aasta eelarve kohta (EELK Narva Aleksandri kogudus q) Menetletud