Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 17.09.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
72. 03.08.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
73. 26.07.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
74. 08.07.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
75. 26.05.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
76. 24.05.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
77. 05.05.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
78. 03.02.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
79. 04.02.2010 2010.a eelarve suurendamine 04.02.10 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
80. 23.09.2010 2010.a eelarve suurendamine 2 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
81. 20.10.2010 2010.a eelarve täitmine 9 kuud (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
82. 13.12.2010 2010.a eelarvest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
83. 05.01.2010 2010.a eelarvest (Kultuuriosakond) Menetletud  
84. 28.06.2010 2010.a III lisaeelarve loend (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
85. 08.12.2010 1-13-2/330 2010.a kulude eelarve ümberpaigutusest (Narva Muuseum) Menetletud  
86. 20.01.2010 9-01.08/4 2010.a kulueelarve (Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
87. 25.01.2010 6/9/8 2010.a kulueelarve assigneeringute muutmine (La Väikevend) Menetletud  
88. 25.01.2010 2010.a kulueelarve muutmise loendi esitamine (Kultuuriosakond) Menetletud  
89. 12.03.2010 2010.a märtsi kuus sõidupiletite ja kuupiletite realiseerimisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
90. 01.02.2010 2010.a puhkuste graafiku kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
91. 10.11.2010 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve ja riigieelarveliste eraldiste muutmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
92. 10.09.2010 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve ja riigieelarveliste eraldiste muutmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
93. 10.08.2010 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve ja riigieelarveliste eraldiste muutmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
94. 07.07.2010 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve ja riigieelarveliste eraldiste muutmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
95. 08.06.2010 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
96. 11.05.2010 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
97. 11.03.2010 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
98. 26.11.2010 2010.a sihtotstarbeliste vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
99. 01.12.2010 2010.a V lisaeelarve loendi esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 31.12.2010  
100. 29.01.2010 2010.a. eelarve muutmine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
101. 04.06.2010 2010.a. eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
102. 21.04.2010 2010.a. eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
103. 04.02.2010 2010.aasta eelarve (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) 06.03.2010  
104. 19.02.2010 2010.aasta eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
105. 03.09.2010 2-19/3 2010.aasta eelarve suurendamisest (Narva Koorikool) 03.10.2010