Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.12.2010 2-10-64722 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 29.12.2010 2-10-63400 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 29.12.2010 2-10-63828 Avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 29.12.2010 2-10-62282 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 27.12.2010 2-10-59937 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 29.12.2010 2-10-62496 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 29.12.2010 2-10-61440 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 29.12.2010 2-10-13538 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 29.12.2010 2-10-63826 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 29.12.2010 2-10-49081 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 28.12.2010 2-10-62988 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 28.12.2010 2-10-65144 Kohtumääruse saatmine esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 28.12.2010 2-10-42176 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 28.12.2010 2-10-60621 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 28.12.2010 2-10-60621 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 28.12.2010 2-10-61091 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 28.12.2010 2-10-61091 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 28.12.2010 2-10-58672 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 28.12.2010 2-10-56207/56460/56755 Kohtumääruste saatmine avalduste menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
20. 28.12.2010 2-10-56722/60567/61840 Kohtumääruste saatmine avalduste menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
21. 27.12.2010 2-10-56746 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 27.12.2010 2-10-61070 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 27.12.2010 2-10-61093 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 27.12.2010 2-09-18925 Kirja saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 27.12.2010 2-10-61838 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 27.12.2010 2-10-63823 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 27.12.2010 2-10-63405 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 27.12.2010 5.3-5/7457 Teade kulude artiklite täiendavate summade täpsustamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
29. 27.12.2010 5.3-5/7454 Sotsiaalabiameti eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
30. 27.12.2010 5.3-5/7449 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest matuseteenuse tasumiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
31. 23.12.2010 NJ-1.5/03665 Kaaskiri (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
32. 23.12.2010 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
33. 23.12.2010 2-4-1/278 Hinnangu saatmine isiku kohta (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
34. 22.12.2010 Riigihanke komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
35. 21.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud