Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 09.12.2010 2-10-58689 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
107. 08.12.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
108. 08.12.2010 Rehabilitatsiooniteenused (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
109. 08.12.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
110. 07.12.2010 2-10-60699 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
111. 07.12.2010 2-10-13538 Alaealiste isikute asendaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
112. 06.12.2010 2-10-57490 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
113. 06.12.2010 2-10-57490 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
114. 06.12.2010 2-10-58423 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
115. 06.12.2010 2-10-58423 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
116. 06.12.2010 2-10-49081 Esindaja arvamuse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
117. 06.12.2010 02.12.2010 Õpilase iseloomustus (Sillamäe Astangu Kool) Menetletud  
118. 03.12.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
119. 03.12.2010 10.1-01/39678 Teade alaealise kohta (Ida Politseiprefektuur Jõhvi politseijaoskond) Menetletud  
120. 03.12.2010 2-10-46405 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
121. 03.12.2010 2-10-58688 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
122. 03.12.2010 3.2-1/6905 Taotlus isiku elukoha registreerimiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
123. 01.12.2010 2-10-51454 Kohtumäärus menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
124. 01.12.2010 167/2010/1547 Sissetuleku arestimise akt (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
125. 01.12.2010 2-10-21115 Määruskaebuse edastamine alaealise isiku suhtes (Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob) Menetletud  
126. 01.12.2010 2-10-46028 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
127. 01.12.2010 2-10-40686 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
128. 01.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
129. 29.11.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
130. 29.11.2010 2-10-40135 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
131. 29.11.2010 11-17/7897-2 Kooskõlastamine (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
132. 29.11.2010 Struktuuritoetused (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
133. 29.11.2010 2-10-56037 Avaldus kohtu nõusoleku andmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
134. 29.11.2010 5.3-5/6787 Taotlus omatulude suunamiseks kulude puudujäägi katteks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
135. 29.11.2010 5.3-5/6785 Taotlus 2010.a tulude ja kulude plaani suurendamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
136. 29.11.2010 3.2-1/6784 Taotlus isiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
137. 26.11.2010 2-10-40137 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
138. 26.11.2010 2011.a eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
139. 26.11.2010 Taotlus vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
140. 26.11.2010 2010.a sihtotstarbeliste vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud