Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 26.11.2010 2-10-42905 Määratud esindaja arvamuse saatmine isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
142. 26.11.2010 2-10-49548 Määratud esindaja arvamuse saatmine isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
143. 26.11.2010 2-09-60702 Esindaja vastuse saatmine isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
144. 26.11.2010 2-10-53334 Kohtumäärus taotluse rahuldamise kohta (notari tasu) (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
145. 26.11.2010 2-10-23947 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
146. 25.11.2010 7-2/2212 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
147. 25.11.2010 2-10-46402 Teade ekspertiisi akti kohta isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
148. 24.11.2010 ilma Enampakkumine korteriomandi müümisest (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
149. 24.11.2010 2-10-11264 Kohtumäärus isiku eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
150. 24.11.2010 2-10-46897 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest kinnistu ostmiseks alaealise nimel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
151. 23.11.2010 2-10-1153 Kohtumäärus vanema õiguste äravõtmiseks ja lapse elukoha määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
152. 23.11.2010 2-10-56738 , 2-10-56738 RÕA Eestkostja määramisest ja kohtuekspertiisi teostamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
153. 23.11.2010 2-10-43418 Alaealise esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
154. 23.11.2010 2-09-18625 Kohtumäärus alaealisele esindaja määramisest ja lapsega suhtlemiskorra määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
155. 23.11.2010 2-10-25577 Kohtumäärus -õige isikukoodi parandus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
156. 19.11.2010 2-10-57690 Kohtumääruse saatmine esialgse õiguskaitse avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
157. 19.11.2010 2-10-57484 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
158. 18.11.2010 Viirusetõrje2011 (Ametid ja teenistused) Menetletud  
159. 18.11.2010 Õiend sünnitoetuse väljamaksmise eelnõust (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
160. 18.11.2010 2-10-41342 Kohtumääruse saatmine isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
161. 18.11.2010 2-07-20568 Kohtumääruse saatmine kohtumääruses vea parandamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
162. 18.11.2010 2-10-56597 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
163. 18.11.2010 2-10-56597 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
164. 18.11.2010 2-10-56597 Kohtumääruse saatmine isiku avaldusele esialgse õiguskaitse takendamise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
165. 17.11.2010 Ilma Enampakkumise saatmine isiku omandi kohta (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
166. 17.11.2010 2-10-55377 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
167. 17.11.2010 2-10-55377 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
168. 17.11.2010 2-10-54992 Kohtumääruse saatmine hagiavalduse menetlusse võtmise kohta ja kirjaliku vastuse nõude kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
169. 17.11.2010 2-10-30012 Kohtumääruse saatmine isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
170. 17.11.2010 2.1-14/90 Teade õpilase kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
171. 17.11.2010 Auditi lõpparuande esitamine (EAS) Menetletud  
172. 17.11.2010 2-10-56210 Täisealisele isikule eestkoste määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
173. 17.11.2010 Linnatranspordi sõidupiletite ja kuupiletite realiseeromisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
174. 16.11.2010 2-10-42171 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
175. 16.11.2010 2-10-56210 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud