Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 16.11.2010 Taotlus reserfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
177. 16.11.2010 2-10-19343/35176-10 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
178. 15.11.2010 2-10-21115 Kohtumäärus alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
179. 15.11.2010 2-10-45002 Isiku vastuse ja puudutatud isiku seisukoha saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
180. 15.11.2010 Ilma Alaealise isiku pere kodukülastuse akti saatmine (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
181. 15.11.2010 2-10-46270 Kohtumääruse saatmine taotluse osaliselt rahuldamisest notari tasu kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
182. 15.11.2010 2-10-22294 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
183. 15.11.2010 Toetuse maksmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
184. 15.11.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
185. 12.11.2010 SAA-i kassapõhine kuuaruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
186. 11.11.2010 18.SKA 7-2/1473-5 Järjekorrateade isiku suhtes (Sotsiaalkindlustusamet Tallinna büroo) Menetletud  
187. 11.11.2010 Finantseerimise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
188. 11.11.2010 2-07-20568 Kohtumääruste saatmine (hagita menetluse algatamine ja esialgse õiguskaitse rakendamine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
189. 11.11.2010 2-10-55475 Kohtumääruse saatmine esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
190. 10.11.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
191. 10.11.2010 3.2-1/6416 Taotlus isiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
192. 10.11.2010 Finatseerimise taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
193. 10.11.2010 1.1-1/330 Maavanema korraldus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
194. 10.11.2010 2-10-50830 Avaldus pärandava tehingu tegemiseks alaealise nimel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
195. 09.11.2010 7.-2/41472 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
196. 09.11.2010 e-post Teadmiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
197. 09.11.2010 1.2-25/3837-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
198. 09.11.2010 1.2-40/4073 Toetuskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
199. 08.11.2010 2-10-54992 Kohtumääruse saatmine avalduse (esialgne õiguskaitse kohaldamine) rahuldamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
200. 08.11.2010 2-10-51899 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
201. 08.11.2010 3-3-1-27-10 Kaaskiri (Riigikohus) Menetletud  
202. 08.11.2010 2-10-52905 Hagita menetluse algatamisest eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
203. 05.11.2010 3-10-2291 Dokumentaalsete tõendite nõudmine (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
204. 05.11.2010 Arvamusae esitamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
205. 04.11.2010 Juurdepääs X-tee portaali (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
206. 04.11.2010 Saatekiri registrite juurdepääsuõiguste vormide allkirjastamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
207. 04.11.2010 2-07-19562 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
208. 03.11.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
209. 03.11.2010 1029 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
210. 03.11.2010 1.2-25/3856-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud