Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 03.11.2010 1.2-25/3003-5 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
212. 03.11.2010 2-10-48552 Kohtumääruse saatmine taotluse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
213. 03.11.2010 2-09-18925 Kostja seisukoha edastamine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
214. 03.11.2010 2-10-53038 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise ja esindaja määramise, ekspertiisi määramise koht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
215. 03.11.2010 e-post Arvamuse küsimine (Cargotec Estonia AS q) Menetletud  
216. 02.11.2010 2-10-51629 Isiku avalduse saatmine alaealise isiku nimelt tehingu sooritamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
217. 02.11.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
218. 01.11.2010 1-24 Taotlus matuse korraldamisest (SA Narva Haigla) Menetletud  
219. 01.11.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220. 01.11.2010 15.1-1/5050 Ettepanek (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
221. 29.10.2010 2-09-189 Arvamuse esitamine tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222. 29.10.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
223. 29.10.2010 5.2-26/6138 Sotsiaalabiameti finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
224. 29.10.2010 Avaldus eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
225. 28.10.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
226. 28.10.2010 18.SKA7-4/15322-1 Hooldusteenusele suunamisotsuse edastamine (Sotsiaalkindlustusamet Tallinna büroo) Menetletud  
227. 28.10.2010 2-10-25583 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
228. 28.10.2010 2-10-46430 Puudutatud isiku vastuse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229. 28.10.2010 2010 a sihtotstarbeliste vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
230. 28.10.2010 Volitus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
231. 27.10.2010 e-post Teade süüdimõistetud isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
232. 27.10.2010 1-6/140 Info edastamine (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
233. 27.10.2010 1.2-25/3559-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
234. 26.10.2010 2-10-52537 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
235. 26.10.2010 5.3-5/6069 Sotsiaalabiameti teade 2010.a töötasufondi kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
236. 26.10.2010 2-10-30564 Tõend tsiviilasi menetlusse võtmisest isiku avalduse alusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
237. 26.10.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
238. 26.10.2010 2-10-49201 Avalduse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
239. 25.10.2010 5.3-5/6047 2011 a eelarve seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
240. 25.10.2010 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
241. 25.10.2010 Aruande seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
242. 22.10.2010 2.1-11/71 Dokumentide edastamine sotsiaaltoetuse vormistamiseks (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
243. 22.10.2010 18 SKA 7-4/13150-3 Vastuse edastamine isiku kirjale (Sotsiaalkindlustusamet Tallinna büroo) Menetletud  
244. 22.10.2010 2-10-51899 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 22.10.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud