Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 21.10.2010 2-10-50165 Avalduse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
247. 21.10.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
248. 21.10.2010 NLAÖA 2010.a eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
249. 21.10.2010 2-10-21367 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
250. 20.10.2010 2-09-46965/31908 Dokumentide saatmine isiku taotluse menetluse võtmata jätmise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
251. 20.10.2010 2-09-60702 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
252. 20.10.2010 Laenud ja võlakirjad (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
253. 20.10.2010 Taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
254. 19.10.2010 Asutuste tehnilisest kontrollist (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
255. 19.10.2010 2-10-42168 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest hooldusteenusele paigutamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
256. 18.10.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
257. 18.10.2010 2-10-16904 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
258. 14.10.2010 2-10-39955 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
259. 14.10.2010 2-10-39083; 2-10-39090 Kohtumääruse saatmine perenõustaja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
260. 14.10.2010 2-10-49548 Kohtumääruste saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
261. 14.10.2010 Info tööpraktikast ja palgatoetusest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
262. 13.10.2010 Oktoobri kuu sõidupiletite realiseerimisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
263. 13.10.2010 Taotlus nõusoleku saamiseks ruumi rendiks (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
264. 13.10.2010 2-10-49081 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
265. 12.10.2010 2-10-49549 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
266. 11.10.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
267. 11.10.2010 2-10-11264 Ekspertiisi akti saatmine isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
268. 11.10.2010 2-10-39679-279 Õiendi nõude saatmine teadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
269. 11.10.2010 9-8/47-1 Kaaskiri (Siseministeerium) Menetletud  
270. 11.10.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
271. 11.10.2010 Taotlus vahendite ümberpaigutamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
272. 11.10.2010 Taotlus tulude ja kulude suurendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
273. 11.10.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
274. 11.10.2010 2-08-19434 Kohtumääruse saatmine vigade parandamisest kohtumääruses (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
275. 11.10.2010 10233000254 Menetluse lõpetamise määruse saatmine (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
276. 11.10.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
277. 08.10.2010 983 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
278. 07.10.2010 Lisa teenistusaastate eest (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
279. 07.10.2010 Taotlus töötasufondist (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
280. 07.10.2010 2-09-70233 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest isikule eestkoste seadmisest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud