Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 06.10.2010 Toimetulekutoetuse vahendite jaotamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
282. 06.10.2010 2-10-25577 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
283. 05.10.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
284. 05.10.2010 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
285. 05.10.2010 Ametikiri (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
286. 04.10.2010 2-10-39677 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
287. 04.10.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
288. 04.10.2010 Finatseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
289. 04.10.2010 2-10-26701 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
290. 04.10.2010 2-10-42065 Avaldus eestkostja volituse pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
291. 04.10.2010 2-10-47980 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
292. 01.10.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
293. 30.09.2010 Taotlus rehabilitatsiooniteenuste jaotamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
294. 30.09.2010 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
295. 30.09.2010 2-10-42166 Kohtumääruse saatmine riigilõivu tagastamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
296. 30.09.2010 2-10-42166 Kohtumääruse saatmine menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
297. 30.09.2010 2-10-36493 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
298. 30.09.2010 9-8/37-1 Kaaskiri (Siseministeerium) Menetletud  
299. 30.09.2010 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
300. 30.09.2010 2-10-11264 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
301. 29.09.2010 2-10-46402 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
302. 29.09.2010 2-03-100 Kohtumääruse saatmine menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
303. 29.09.2010 2-10-46405 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
304. 28.09.2010 Lisatasu maksmine asendamise eest (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
305. 28.09.2010 6-10/10-00148/063 Liikluskorraldus (Ida Regionaalne Maanteeamet) Menetletud  
306. 28.09.2010 2-09-18925 Kohtuotsuse-osaotsuse saatmine hagi rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
307. 28.09.2010 1.2-25/3428 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
308. 28.09.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
309. 27.09.2010 2-10-46263 Kohtumäärus rahuldamata jätmisest esialgse õiguskaitse kohaldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
310. 27.09.2010 2-10-45885 Kohtumääruse saatmine täisealisele isikule esindaja määramise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
311. 27.09.2010 2-10-45885 Kohtumääruse saatmine esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus) Menetletud  
312. 27.09.2010 167/2008/4079 Sissetuleku arestimise akt (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
313. 27.09.2010 Finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
314. 24.09.2010 2-10-16904 Vastuse avaldusele saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
315. 24.09.2010 2-09-5695 Kohtumäärus jätta eestkoste seadmata (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud