Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 08.09.2010 2-10-42176 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
352. 08.09.2010 2-10-40686 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
353. 08.09.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
354. 08.09.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
355. 08.09.2010 Taotlus sihtotstarbeliste täiendavate summade finantseerimisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
356. 07.09.2010 2-10-41573; 2-10-42723 Kohtumääruste saatmine hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
357. 07.09.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
358. 06.09.2010 5.3-5/4883 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
359. 06.09.2010 2-10-36493 Tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
360. 06.09.2010 7-2/3415 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Murru Vangla) Menetletud  
361. 06.09.2010 2-10-42171 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
362. 06.09.2010 2-10-7363 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
363. 03.09.2010 1-24/2093 Teatis surnud isiku kohta matuse korraldamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
364. 03.09.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
365. 31.08.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
366. 31.08.2010 5.3-5/4725 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
367. 30.08.2010 2-21/272 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
368. 30.08.2010 2-1/5373 Piiriületus (Siseministeerium) Menetletud  
369. 30.08.2010 2-10-27628 Arvamus alaealisele isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
370. 30.08.2010 2-10-40137 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
371. 27.08.2010 09240103856 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus (PPA) Menetletud  
372. 26.08.2010 2-10-40135 Kohtumäärus isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
373. 26.08.2010 C/1131 Vastavus nõuetele (Narva Vesi AS) Menetletud  
374. 19.08.2010 2-10-22863 Kohtumäärus -eestkostja määramise rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
375. 19.08.2010 5.3-5/4541 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
376. 19.08.2010 V 7-6/21197-8 Teavitamine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
377. 18.08.2010 Volikiri (Aleksander Ljudvig) Menetletud  
378. 18.08.2010 2-10-23897 Kohtumäärus eestkostja määramisest täisealise isiku üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
379. 18.08.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
380. 17.08.2010 182 Saatekiri (Sergei Nikonov) Menetletud  
381. 17.08.2010 2.4.1/76 H Kaaskiri (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
382. 16.08.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
383. 16.08.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
384. 16.08.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
385. 16.08.2010 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud