Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 21.12.2010 5.2-26/7389 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
37. 21.12.2010 2-10-59900 Kohtumääruste saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
38. 21.12.2010 2-10-23930 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
39. 21.12.2010 2-10-58684 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
40. 21.12.2010 2-10-56727 Isiku esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
41. 21.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
42. 21.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
43. 21.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
44. 21.12.2010 2-10-57804 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
45. 21.12.2010 2-10-56210 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
46. 21.12.2010 2-10-54091 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
47. 21.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
48. 21.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
49. 21.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
50. 21.12.2010 3.2-1/7365 Taotlus isiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
51. 21.12.2010 5.3-5/7364 Taotlus eraldatud riigieelarve vahendite jaotamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
52. 20.12.2010 7-9/101714/1007316 Soovitus (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
53. 20.12.2010 Aruande esitamise tähtaja pikendamise kohta (SA Narva Sadam) Menetletud  
54. 17.12.2010 7.7/54573 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Tallinna Vangla) Menetletud  
55. 17.12.2010 2-10-58400 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
56. 17.12.2010 2-10-58693 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
57. 17.12.2010 2-10-62988 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
58. 17.12.2010 2011.a eelarve eelnõu muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
59. 17.12.2010 2-10-46430 Puudutatud isiku tõendite saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60. 17.12.2010 2-10-62984 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
61. 17.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
62. 16.12.2010 2-10-61444 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
63. 16.12.2010 2-10-45885 Kohtumääruse saatmine vea parandamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
64. 16.12.2010 2-10-60795 Kohtumääruse saatmine esialgse õiguskaitse rakendamise taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
65. 16.12.2010 2-10-60700 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
66. 16.12.2010 2-10-60700 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
67. 16.12.2010 3.2-1/7266 Taotlus isiku elukoha registreerimiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
68. 16.12.2010 3.2-1/7265 Taotlus isiku elukoha registreerimiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
69. 15.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
70. 15.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud