Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7036. 01.12.2010 NEV/25808 lepinguline eelnev maksumus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
7037. 01.12.2010 KV295 teostatud tööde akti koos arvega edastamine (OÜ Zoroaster) Menetletud  
7038. 01.12.2010 ilma avaldus (KÜ Mõisa 5) Menetletud  
7039. 01.12.2010 2010.a V lisaeelarve loendi esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 31.12.2010  
7040. 01.12.2010 Narva linna 2011. aasta eelarve eelnõu (Linnapea) Menetletud  
7041. 01.12.2010 6.2-1/10-0159-006 Meeldetuletus (Tehnilise Järelevalve Amet) Menetletud  
7042. 01.12.2010 Narva Linnavolikogu määruse eelnõu esitamisest (Linnapea) Menetletud  
7043. 01.12.2010 1-7/119 Taotlus (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
7044. 01.12.2010 10.2-03/15768 Päring (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Menetletud  
7045. 01.12.2010 9-8/103-1 Kaaskiri (Siseministeerium) Menetletud  
7046. 13.12.2010 095/2010/3626 Täitmisteade Võlgnikule (Jõhvi kohtutäitur Kristel Maalman) Menetletud  
7047. 02.12.2010 1-12/1064 Võidu-Kerese detailplaneeringust (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7048. 02.12.2010 1-12/2297 kergliiklustee kasutusloa taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7049. 02.12.2010 1-13/1039 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7050. 02.12.2010 1.1-19/244 taotlus (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
7051. 02.12.2010 1.1-19/244 vahendite eraldamine projekti "Turvavalgustuse paigaldus Narva Humanitaargümnaasiumis" läbiviimiseks (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
7052. 02.12.2010 12.1/10 toitlustussumma muutmisest (Koolieelne Lasteasutus Pääsuke) Menetletud  
7053. 02.12.2010 94 lepingu lõpptähtaja pikendamisest (AS N&V q) Menetletud  
7054. 02.12.2010 3-1/12 põhimääruse kinnitamine (Lasteaed Kuuseke) 01.01.2011  
7055. 02.12.2010 ilma taotlus (KÜ Kangelaste 41) Menetletud  
7056. 02.12.2010 1.18/33 sisehindamise aruanne (Koolieelne Lasteasutus Cipollino hooldekogu) 01.01.2011  
7057. 02.12.2010 6-9/17 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
7058. 02.12.2010 ilma Taotlus (OÜ EVN) Menetletud  
7059. 02.12.2010 ilma HD kättesaamise kinnitus (AS K-Projekt) Menetletud  
7060. 02.12.2010 19 üürile võtmisest (Noorsoo Assotsiatsioon KIIRUS) Menetletud  
7061. 02.12.2010 ilma puu likvideerimisest (Rakvere tn 87 elanikud) Menetletud  
7062. 02.12.2010 9 õpilaskoha maksumus (Jõhvi Vallavalitsus) 01.01.2011  
7063. 02.12.2010 ilma Taotlus (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Menetletud  
7064. 02.12.2010 ilma Vaestemaja tänava kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7065. 02.12.2010 1-22/35 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
7066. 02.12.2010 Kutse (Kompaania Ust-Luga) Menetletud  
7067. 02.12.2010 ilma projekti kooskõlastamine (Spevis OÜ) Menetletud  
7068. 02.12.2010 1.1-19/165 põhimääruse kinnitamine (Narva Paju Kool) Menetletud  
7069. 02.12.2010 ilma taotlus (KÜ Tallinna 44) Menetletud  
7070. 02.12.2010 toitlustussumma muutmisest (Narva lasteaed Käoke) Menetletud