Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7071. 02.12.2010 7-1.10/32 viivisevabade päevade kehtestamine (Narva Keskraamatukogu) Menetletud  
7072. 02.12.2010 ilma teenuste hinnakirjad ja tüüptingimused (Eesti Post AS) Menetletud  
7073. 03.12.2010 ilma küsimus (AS Mammograaf) Menetletud  
7074. 03.12.2010 Finantseerimisest (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Menetletud  
7075. 03.12.2010 ilma HD kättesaamise kinnitus (OÜ Zoroaster) Menetletud  
7076. 03.12.2010 148 sooviavaldus lepingutingimuste muutmise kohta (Tafrix OÜ) Menetletud  
7077. 03.12.2010 I.Kuzmini avaldus (Igor Kuzmin) Menetletud  
7078. 03.12.2010 2-6/6923 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7079. 03.12.2010 16 kirjavahetuse koopiade väljamine (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus) Menetletud  
7080. 03.12.2010 G.Ignatovi teenistusläheuts (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7081. 03.12.2010 L.Novikova avaldus (Ludmila Novikova) Menetletud  
7082. 03.12.2010 Kütuse kulunormist (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7083. 03.12.2010 OT-232/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
7084. 03.12.2010 Päring (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
7085. 03.12.2010 Karja 6c hoone remont (Tatjana Magerova) Menetletud  
7086. 03.12.2010 216 Taotlus (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
7087. 03.12.2010 finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
7088. 03.12.2010 Avaldus (Ksenija Kutsepova) Menetletud  
7089. 03.12.2010 Taotlus AÜ Retšnoi maatüki kohta (Niina Dudina) Menetletud  
7090. 03.12.2010 Tõendi päring (Alfatom Ehitus AS) Menetletud  
7091. 15.12.2010 7.V45-9/4271-2 Päring alaealise isiku kohta peretoetuse määramiseks (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
7092. 06.12.2010 169 Teade kasvandiku viibimise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
7093. 28.06.2010 2-2-1/250 Teade hoolduse teenuse lõppemisest (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
7094. 30.12.2010 10.2-03/42395 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
7095. 23.12.2010 6.V46-9/8735-3 Isiku avalduse-abipalve edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
7096. 10.12.2010 1018127567/TE Otsus elamisloa andmisest (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
7097. 06.12.2010 4-1/17258 Nimekirja täiendamine (Rahandusministeerium) Menetletud  
7098. 06.12.2010 A.Antonovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7099. 06.12.2010 6.2-3/12134 Detailplaneering (Maa-Amet) Menetletud  
7100. 06.12.2010 12.4-12/17249 Küsitlus (Rahandusministeerium) Menetletud  
7101. 06.12.2010 2-6/6969 2011. aasta eelarve eelnõu koostamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7102. 06.12.2010 Avaldus (Klavdia Klepova) Menetletud  
7103. 06.12.2010 1-7/131 põhimääruse kinnitamine (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
7104. 06.12.2010 ilma päring (KÜ Kangelaste 3) Menetletud  
7105. 06.12.2010 ilma lumekoristus (KÜ Kangelaste 25) Menetletud