Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 14.12.2010 2-10-49549 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
72. 14.12.2010 Sõidupiletite realiseerimisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
73. 14.12.2010 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
74. 14.12.2010 2-10-46402 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
75. 14.12.2010 2-10-61922 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
76. 14.12.2010 2-10-61088 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
77. 14.12.2010 2-10-61088 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
78. 14.12.2010 Tulude vähendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
79. 13.12.2010 Vastus päringule alaealise kohta (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
80. 13.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
81. 13.12.2010 2-10-61230 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
82. 13.12.2010 2-10-61066 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
83. 13.12.2010 Sotsiaalabiameti kassapõhine kuuaruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
84. 13.12.2010 2-10-61075 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja mää (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
85. 13.12.2010 2-10-60642 Kohtumäärus menetlusse võtmise keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
86. 10.12.2010 2-10-61499/2-10-61096/2-10-58684 Kohtumääruste saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
87. 10.12.2010 2-10-46405 Kohtumääruse saatmine vea parandamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
88. 10.12.2010 5.3-5/7087 Taotlus tulude ja kulude suurendamiseks (november 2010.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
89. 10.12.2010 2-10-50165 Puudutatud isiku arvamuse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
90. 10.12.2010 2-10-58676 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
91. 10.12.2010 2-10-58676 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
92. 09.12.2010 2-10-57493 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
93. 09.12.2010 2-10-59896 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
94. 09.12.2010 2-10-59896 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
95. 09.12.2010 2-10-57493 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
96. 09.12.2010 2-10-58238 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
97. 09.12.2010 2-10-58971 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
98. 09.12.2010 3-10-2291 Kaebaja arvamuse edastamine (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
99. 09.12.2010 2-10-57504 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
100. 09.12.2010 2-10-58236 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
101. 09.12.2010 2-10-58236 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
102. 09.12.2010 2-10-58966 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
103. 09.12.2010 2-10-57504 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
104. 09.12.2010 2-10-58966 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
105. 09.12.2010 2-10-58689 Kohtumääruse saatmine ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud