Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7141. 07.12.2010 A.Tarassova teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7142. 07.12.2010 1.2-25/5342 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus Arengu-ja Planeeringuoskond) Menetletud  
7143. 07.12.2010 G.Zaitsevi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7144. 07.12.2010 J,Kiuru puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7145. 07.12.2010 07.12.2010 makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
7146. 07.12.2010 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7147. 07.12.2010 4.6-10/10/3350 Nõusolek (Lennuamet) Menetletud  
7148. 07.12.2010 2-12-3/9137 Taotlus (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
7149. 07.12.2010 ilma kasutusloa taotlus (Ida Regionaalne Maanteeamet) Menetletud  
7150. 07.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7151. 07.12.2010 1-16/33 ümberpaigutamine (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
7152. 07.12.2010 OT-236/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
7153. 07.12.2010 ilma liikluskorraldusest (Oligarh OÜ) Menetletud  
7154. 07.12.2010 ilma lepingu nr 1/535 tähtaja pikendamisest (Oligarh OÜ) Menetletud  
7155. 07.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7156. 07.12.2010 8.-1/45272 Järelepärimine (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
7157. 07.12.2010 1.1-19/256 ümberpaigutamine (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
7158. 07.12.2010 07.12.2010 e-post Alaealise lapse kohta (Lasnamäe Linnaosa Valitsus Sotsiaalhoolekande osakond) Menetletud  
7159. 07.12.2010 ilma kokkuleppe edastamine allkirjastamiseks (AS Eesti Gaas) Menetletud  
7160. 07.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7161. 07.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7162. 07.12.2010 4.3-1.1/1096 õpilaskoha maksumus (Kiviõli Linnavalitsus) Menetletud  
7163. 07.12.2010 6.2.2/85 õpilaskoha maksumus (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) 06.01.2011  
7164. 07.12.2010 põhimääruse kinnitamine (Narva Eesti Gümnaasiumi ametiühing) Menetletud  
7165. 07.12.2010 2.1-14/110 põhimääruse kinnitamine (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Menetletud  
7166. 07.12.2010 2.1-14/111 sisehindamise aruanne (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Menetletud  
7167. 21.12.2010 Päring (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
7168. 15.12.2010 6.1-18/1394 Taotlus (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
7169. 08.12.2010 2-3/131 taotlus (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
7170. 08.12.2010 1-13-2/330 2010.a kulude eelarve ümberpaigutusest (Narva Muuseum) Menetletud  
7171. 08.12.2010 Taotlus eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
7172. 08.12.2010 Taotlus eelarve assigneeringute muurmisest (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
7173. 08.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7174. 08.12.2010 1-13-2/329 Rahatähtede ostmine (Narva Muuseum) Menetletud  
7175. 08.12.2010 2-6/7037 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud