Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7211. 10.12.2010 2.1-14/117.1 taotlus (Narva 6. Kool) Menetletud  
7212. 10.12.2010 G.Zaitsevi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7213. 10.12.2010 G.Zaitsev teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7214. 10.12.2010 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7215. 10.12.2010 7.3-1/1909-5 A.Puškini 33 hoone kasutamisest (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
7216. 10.12.2010 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7217. 10.12.2010 J. Kiuru puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7218. 10.12.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
7219. 10.12.2010 4-2/117-2 õpilase koolist puudumise kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
7220. 10.12.2010 I-0194 hinnapakkumus (K Grupp Ida Turvateenused OÜ) Menetletud  
7221. 10.12.2010 2-6/7092 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7222. 10.12.2010 Finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
7223. 10.12.2010 N-011 hinnapakkumine (ARS Install Grupp OÜ) Menetletud  
7224. 10.12.2010 Kulu ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7225. 10.12.2010 2-6/7088 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7226. 10.12.2010 ilma makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
7227. 30.12.2010 2-08-67334 Taotlus Arvamuse seisukoha esitamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7228. 14.12.2010 2.1-14/121 Teade õpilase koolis puudumise kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
7229. 31.12.2010 2-08-67334 Alaealise puudutad isiku esindaja seisukohale arvamuse esitamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7230. 27.12.2010 2-10-61693 Isiku avalduse ja kohtumääruste (avalduse menetlusse võtmine ja ekspertiisi määramine) saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7231. 15.12.2010 4-2/114-1 Taotlus meetmete võtmiseks alaealise isiku kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
7232. 13.12.2010 ilma Avaldus (Olesja Firman) Menetletud  
7233. 13.12.2010 ilma üüritasust (MTÜ RVKO Keskus) Menetletud  
7234. 13.12.2010 Avaldus (Vladimir Varest) Menetletud  
7235. 13.12.2010 G.Zaitsevi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7236. 13.12.2010 2010.a eelarvest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7237. 13.12.2010 57 Pöördumine (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) Menetletud  
7238. 13.12.2010 1-1a/362 koolibusside kohta (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
7239. 13.12.2010 7.3-1/1820-9 Teabenõue (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
7240. 13.12.2010 1-16/34 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
7241. 13.12.2010 1-16/36 ümberpaigutamine (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
7242. 13.12.2010 vara mahakandmisest (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
7243. 13.12.2010 1-13/1089 Taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7244. 13.12.2010 2-6/7141 kasutusloa taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7245. 13.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud