Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7281. 14.12.2010 456 maa kasutamine (AS Vant) Menetletud  
7282. 14.12.2010 ilma raieloa taotlus (Larissa Prokofjeva) Menetletud  
7283. 14.12.2010 2-10-16071 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7284. 14.12.2010 Taotlus (Oskar Ida) Menetletud  
7285. 14.12.2010 40 Teade alaealise lapse kohta (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Menetletud  
7286. 14.12.2010 avaldus (Jekaterina Nikiforova) Saadetud  
7287. 14.12.2010 9-01.08/78 ümberpaigutamine (Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
7288. 14.12.2010 "Eestimaa õpib ja tänab" piirkondlik tänuüritus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7289. 14.12.2010 V 031 sooviavaldus (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
7290. 14.12.2010 OT-242/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
7291. 14.12.2010 1-13/1094 päring eelhinnangu andmiseks (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7292. 14.12.2010 1-3/24 I. Tabakova puhkus (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
7293. 14.12.2010 23/10lm pretensioon (KÜ Hariduse 26 Narva) Menetletud  
7294. 14.12.2010 1-19/19 la Pingviin mööbli ja tehnika üleandmisest (Narva Lasteaed Ojake) 13.01.2011  
7295. 14.12.2010 1-3/12 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Narva Lasteaed Ojake) Menetletud  
7296. 14.12.2010 6.1-18/1387 õpilaskoha maksumus (Vaivara Vallavalitsus) 13.01.2011  
7297. 14.12.2010 1-13/1078 Joala 1, Pähklimäe 3, 3a, 5, Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 13.01.2011  
7298. 14.12.2010 1.1-8/127 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
7299. 14.12.2010 2.1-14/120 OÜ Demitol arve kohta (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Menetletud  
7300. 13.12.2010 Taotlus alaealise registreerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
7301. 14.10.2010 3-10-2291 Kohtukutse nr 6 saatmine (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
7302. 27.12.2010 2-10-57772-274/40190-10 Kohtumääruse hagita menetluse algatamise kohta ja isiku avalduse edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7303. 27.12.2010 2-10-35042-283/40183-10 Kohtumääruse saatmine lapsele esindaja määramise kohta ja kohtunõue andmete esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7304. 27.12.2010 4-2/117-3 Avaldus abi saamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
7305. 27.12.2010 4-2/114-2 Taotlus meetmete võtmiseks õpilase perekonna suhtes (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
7306. 15.12.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
7307. 15.12.2010 Narva linna aukodanike kingituse maksmine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7308. 15.12.2010 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7309. 15.12.2010 P.Tambu teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7310. 15.12.2010 A.Antonovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7311. 15.12.2010 G.Vologdina puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7312. 15.12.2010 1012-1 Taotlus (OÜ Modulvest Elamu) Menetletud  
7313. 15.12.2010 ilma Taotlus (KÜ Kraavi 10/12) Menetletud  
7314. 15.12.2010 Avaldus (Jekaterina Zahhodjajeva) Menetletud  
7315. 15.12.2010 15 Taotlus volituse vormistamiseks alaealise isiku kohta (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Menetletud