Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7316. 15.12.2010 2-6/7240 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7317. 15.12.2010 Kulu ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7318. 15.12.2010 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Saadetud  
7319. 15.12.2010 Parandamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
7320. 15.12.2010 1.2-25/4166-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
7321. 15.12.2010 Päring (OÜ Nadalama PM likvideeria) Menetletud  
7322. 15.12.2010 ilma raieloa taotlus (OÜ Tare Ehitus) Menetletud  
7323. 15.12.2010 2-11/235 la Pingviin mööbli ja tehnika üleandmisest (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
7324. 15.12.2010 6.1-13/NC-24924 kasutamise lepingu tähtaja pikendamine (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
7325. 15.12.2010 1-1a/362 Taotlus (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
7326. 15.12.2010 6-9/19 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
7327. 15.12.2010 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Lasteaed Kuuseke) Menetletud  
7328. 15.12.2010 126/2-8 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Koolieelne lasteasutus Kaseke) Menetletud  
7329. 15.12.2010 III-1/35 toitlustamistasu päevamaksumuse muutmisest (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
7330. 15.12.2010 1-13/1078 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7331. 15.12.2010 1-13/1078 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7332. 15.12.2010 1-13/1078 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7333. 15.12.2010 ilma Narva veehoidla ujuvsaarte küsimusest (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
7334. 15.12.2010 A.Ljudvigi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7335. 15.12.2010 1-15/274 ümberpaigutamine (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Menetletud  
7336. 15.12.2010 1-16/34 põhimääruse kinnitamine (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
7337. 15.12.2010 1214/1-1 Teade (AS Heakorrastus) Menetletud  
7338. 16.12.2010 2-19/34 ümberpaigutamine (Narva Koorikool) Menetletud  
7339. 16.12.2010 Maamaksust vabastamise taotlus (Inna Krõlova) Menetletud  
7340. 16.12.2010 12-1/72-1 Elamumajandus (Siseministeerium) Menetletud  
7341. 16.12.2010 Projekti õigeaegse lõpetamise kohta (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
7342. 16.12.2010 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7343. 16.12.2010 R.Vee puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7344. 16.12.2010 N.Tolstjankova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7345. 16.12.2010 J.Jušina puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7346. 16.12.2010 lisaandmed 2011.aasta kulueelarve eelnõule (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7347. 16.12.2010 ilma ETO konteinerite tühjendus (AS Jõgeva ELAMU) Menetletud  
7348. 16.12.2010 ilma lumekoristus (KÜ Kose-Joala) Menetletud  
7349. 16.12.2010 ilma Taotlus (OÜ Proming Autokool) Menetletud  
7350. 16.12.2010 63 la Pingviin mööbli ja tehnika üleandmisest (Narva Lasteaed Kuldkalake) Menetletud