Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7526. 30.12.2010 1-13/1109 Taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7527. 28.12.2010 2 Taotlus (OÜ Lavis) Menetletud  
7528. 29.12.2010 6.3-2/13826 Maa riigi omandisse jätmine (Maa-Amet) Menetletud  
7529. 30.12.2010 9.1-07/42767 Taotlus isiku matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
7530. 29.12.2010 Lume koristus (OÜ NALTU) Menetletud  
7531. 29.12.2010 A.Toode töölähetus ja D.Galašovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7532. 29.12.2010 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7533. 29.12.2010 Ilma Teade hooldustasude korrigeerimisest (MTÜ Lille Turvakodu) Menetletud  
7534. 29.12.2010 Lume tellimus (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
7535. 29.12.2010 Taotlus (Andrei Filippov) Menetletud  
7536. 29.12.2010 Üürilepingu lõpetamine (MTÜ Narva Music Club) Menetletud  
7537. 29.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7538. 29.12.2010 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7539. 29.12.2010 12-2.3/1941 õpilaskoha maksumus (Paide Linnavalitsus) Menetletud  
7540. 29.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7541. 29.12.2010 OT-253/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
7542. 29.12.2010 tänukirja väljastamisest O.Ida (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7543. 29.12.2010 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7544. 30.12.2010 1.2-25/5625 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
7545. 30.12.2010 2-1/121-1 Riigipiiri ületamine (Siseministeerium) Menetletud  
7546. 30.12.2010 2011.aastasse ülemineva sihtfinantseerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7547. 30.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7548. 30.12.2010 1315 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
7549. 30.12.2010 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7550. 30.12.2010 OT-254/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
7551. 30.12.2010 Tõendi päring (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
7552. 31.12.2010 9-8/143-1 Kaaskiri (Siseministeerium) Menetletud  
7553. 31.12.2010 2-10-56727 Seisukoht isikule määratud eestkoste pikendamise suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7554. 31.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7555. 31.12.2010 2-10-56727 Kohtumäärus isikukoodi vea parandamises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7556. 31.12.2010 2-08-67334 Kohtumäärus määruskaebuse määruse peale lapsega suhtlemise korraldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7557. 31.12.2010 1.1-9/ Ümberkorraldused (Maanteeamet) Menetletud  
7558. 18.10.2010 ilma Maamaksust vabastamise taotlus (Valentina Maksimova) Menetletud  
7559. 23.11.2010 88 Narva Linna Ehitusmäärus (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
7560. 17.12.2010 12.5-1/1435-4 Sunniraha (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud