Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
7561. 16.12.2010 12.5-1/39-6 Teade (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
7562. 27.12.2010 2-10-35549 Kohtukutse nr 8 saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7563. 22.12.2010 9-4/17-1 Ülevaate esitamine (Siseministeerium) Menetletud  
7564. 22.11.2010 1.1-3/10/1461 Töötasu struktuur (Statistikaamet) Menetletud  
7565. 14.12.2010 2.4.1/1132 Teatis isiku edaspidise korraldamiseks (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
7566. 05.11.2010 2.4.1/1016 Teatis isiku kohta (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
7567. 06.09.2010 12.5-1/147-8 Pikendamine (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
7568. 02.12.2010 Tõendi väljastamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7569. 02.12.2010 e-post Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Töötukassa) Menetletud  
7570. 13.12.2010 2-10-61206 Kohtumäärus (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Menetletud  
7571. 13.12.2010 7-8/1444 Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Töötukassa) Menetletud  
7572. 13.12.2010 2-45/2634-4 Teabenõue (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
7573. 13.12.2010 C/1757 Teade (Narva Vesi AS) Menetletud  
7574. 14.12.2010 2-10-23067 Järelpärimine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7575. 15.12.2010 V 8-4/40439-3 Taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
7576. 21.12.2010 e-post Info küsimine (Riigikontroll) Menetletud  
7577. 16.12.2010 12.5-1/786-5 Ettekirjutus (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
7578. 29.09.2010 12.5-1/243-12 Teade (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud