Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 29.09.2010 12.5-1/243-12 Teade (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
2. 16.12.2010 12.5-1/786-5 Ettekirjutus (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
3. 21.12.2010 e-post Info küsimine (Riigikontroll) Menetletud  
4. 15.12.2010 V 8-4/40439-3 Taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
5. 14.12.2010 2-10-23067 Järelpärimine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 13.12.2010 2-45/2634-4 Teabenõue (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
7. 13.12.2010 C/1757 Teade (Narva Vesi AS) Menetletud  
8. 13.12.2010 7-8/1444 Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Töötukassa) Menetletud  
9. 13.12.2010 2-10-61206 Kohtumäärus (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Menetletud  
10. 02.12.2010 e-post Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Töötukassa) Menetletud  
11. 02.12.2010 Tõendi väljastamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12. 06.09.2010 12.5-1/147-8 Pikendamine (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
13. 14.12.2010 2.4.1/1132 Teatis isiku edaspidise korraldamiseks (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
14. 05.11.2010 2.4.1/1016 Teatis isiku kohta (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
15. 22.12.2010 9-4/17-1 Ülevaate esitamine (Siseministeerium) Menetletud  
16. 22.11.2010 1.1-3/10/1461 Töötasu struktuur (Statistikaamet) Menetletud  
17. 27.12.2010 2-10-35549 Kohtukutse nr 8 saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 17.12.2010 12.5-1/1435-4 Sunniraha (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
19. 16.12.2010 12.5-1/39-6 Teade (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
20. 23.11.2010 88 Narva Linna Ehitusmäärus (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
21. 18.10.2010 ilma Maamaksust vabastamise taotlus (Valentina Maksimova) Menetletud  
22. 31.12.2010 9-8/143-1 Kaaskiri (Siseministeerium) Menetletud  
23. 31.12.2010 2-10-56727 Seisukoht isikule määratud eestkoste pikendamise suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 31.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
25. 31.12.2010 2-10-56727 Kohtumäärus isikukoodi vea parandamises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 31.12.2010 2-08-67334 Kohtumäärus määruskaebuse määruse peale lapsega suhtlemise korraldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 31.12.2010 1.1-9/ Ümberkorraldused (Maanteeamet) Menetletud  
28. 30.12.2010 1.2-25/5625 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
29. 30.12.2010 2-1/121-1 Riigipiiri ületamine (Siseministeerium) Menetletud  
30. 30.12.2010 2011.aastasse ülemineva sihtfinantseerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
31. 30.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
32. 30.12.2010 1315 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
33. 30.12.2010 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
34. 30.12.2010 OT-254/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
35. 30.12.2010 Tõendi päring (Uus Sild MTÜ) Menetletud