Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
10501. 06.01.2011 1-18/1 abi osutamisest lume väljaviimisest (Koolieelne Lasteasutus Cipollino hooldekogu) Menetletud  
10502. 06.01.2011 2-10-62286 Kohtumäärus esindaja määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
10503. 06.01.2011 2-10-62354 Kohtumäärus ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
10504. 06.01.2011 1-13/14 Taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
10505. 06.01.2011 1-13/13 2011.a eelarve muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
10506. 06.01.2011 1-13/12 2011.a eelarve muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
10507. 06.01.2011 1.2-12/4 Järelepärimine alaealise isiku ema kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Menetletud  
10508. 06.01.2011 2-10-59877 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10509. 06.01.2011 2-10-50165 Kohtukutse istungile alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10510. 06.01.2011 20 Munitsipaalomandisse tagastamine (AS Transservis-N) Menetletud  
10511. 06.01.2011 2-10-67039 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10512. 06.01.2011 2-10-67308 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10513. 06.01.2011 2-10-67021 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10514. 06.01.2011 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10515. 06.01.2011 2-10-61799 Kohtumäärus ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
10516. 06.01.2011 Õppepuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
10517. 06.01.2011 2-10-61799 Kohtumäärus esindaja määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
10518. 06.01.2011 D.Galašovi teenituslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
10519. 06.01.2011 V.Konovalovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
10520. 06.01.2011 A. Liimetsa teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
10521. 06.01.2011 2-10-62991 Kohtumäärus ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
10522. 06.01.2011 ilma lepingu muutmise kokkulepe (AS Lemminkäinen Eesti) Menetletud  
10523. 06.01.2011 2-10-62991 Kohtumäärus esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
10524. 06.01.2011 1 raviteenustest (OÜ Narva Hambakliinik) Menetletud  
10525. 06.01.2011 2-10-56597 Isiku esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10526. 06.01.2011 Teabenõue (Pereportaal. EU) Menetletud  
10527. 06.01.2011 123 Täiendavad juhised (Andmekaitse Inspektsioon) 05.02.2011  
10528. 06.01.2011 2-6/75 reservfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10529. 06.01.2011 2011.a eelarve sihtfinantseerimise muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10530. 06.01.2011 ilma rendilepingu ülesütlemise avaldus (Cavere Õigusbüroo OÜ) Menetletud  
10531. 06.01.2011 2-6/72 kasutusloa taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
10532. 06.01.2011 1-12/2529, 2530, 2531 Kasutuslubade taotlusest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
10533. 06.01.2011 1-12/2522 Narva Jõesadama projektist (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
10534. 05.01.2011 Avaldus (Anastassia Stupnikova) Menetletud  
10535. 05.01.2011 Avaldus (Anastassia Stupnikova) Menetletud