Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
10536. 05.01.2011 1.2-38/28 Planeering (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
10537. 05.01.2011 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
10538. 05.01.2011 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10539. 05.01.2011 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10540. 05.01.2011 Saatekiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
10541. 05.01.2011 ilma elukohast avaldus (Aleksandr Krupenin) Menetletud  
10542. 05.01.2011 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10543. 05.01.2011 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10544. 05.01.2011 aruanne (MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine) Menetletud  
10545. 05.01.2011 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10546. 05.01.2011 ilma avaldus (Loreida Aleksandrova) Menetletud  
10547. 05.01.2011 OT-3/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
10548. 05.01.2011 01 võlgnevuse kohta (KÜ Joala 30) Menetletud  
10549. 05.01.2011 9-01.08/1 Ametikiri (Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
10550. 05.01.2011 2-10-58409 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10551. 05.01.2011 11 parkimiskaartide saamisest (AS Nakro) Menetletud  
10552. 05.01.2011 finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10553. 05.01.2011 küsimustele vastamisest Noortekeskuse nõustamispunkti rekonstrueerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
10554. 05.01.2011 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10555. 05.01.2011 Tõendi päring (Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS) Menetletud  
10556. 04.01.2011 1-1a/01 Ettepanek (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
10557. 04.01.2011 1.2-25/5535.5536-2 Maa munitsipaalomandisse andmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
10558. 04.01.2011 1-15/3 õppe- ja toitlustustasude muutmine (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Menetletud  
10559. 04.01.2011 Kaaskiri (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
10560. 04.01.2011 Taotlus (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
10561. 04.01.2011 Taotlus (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
10562. 04.01.2011 1.2-38/5249-4 Info küsimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
10563. 04.01.2011 Finantseermise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
10564. 04.01.2011 1.2-25/5535,5536-2 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
10565. 04.01.2011 6-29 muusikariistade renditasu kooskõlastamine (Narva Muusikakoolid) Menetletud  
10566. 04.01.2011 9.1-07/142 Taotlus isiku matmise korraldamisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
10567. 04.01.2011 T.Luigase puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
10568. 04.01.2011 ilma projekti kooskõlastamine (OÜ Tadias) Menetletud  
10569. 04.01.2011 3-10-3357 Kohtukutse (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
10570. 04.01.2011 spordikeskuse kasutamisest (Narva Spordikeskus) Menetletud