Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 27.12.2011 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
107. 27.12.2011 15 kaugbussiliini sõiduplaanid (SEBE AS) Menetletud  
108. 27.12.2011 ilma Taotlus (KÜ Puškini 15) Menetletud  
109. 27.12.2011 VV 22.12.2011 määrus nr 166 (Vabariigi Valitsus) Menetletud  
110. 27.12.2011 1867 Ministri käskkiri (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
111. 27.12.2011 10.2-03/11/30931 Järelepärimine (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Menetletud  
112. 27.12.2011 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
113. 27.12.2011 1.2-32/4069-2 Järelepärimine isiku suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
114. 27.12.2011 Narva Linnavolikogu otsuste ja määruse edastamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
115. 27.12.2011 Projekteerimistingimuste väljastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
116. 27.12.2011 e-post ÕVVTK aruanded (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
117. 27.12.2011 ilma Taotlus (KÜ Kangelaste 6) Menetletud  
118. 27.12.2011 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
119. 27.12.2011 Taotlus ümberpaigutamiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
120. 27.12.2011 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
121. 27.12.2011 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
122. 27.12.2011 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
123. 27.12.2011 Ergutus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
124. 27.12.2011 Personalikäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
125. 27.12.2011 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
126. 27.12.2011 1864 Ministri käskkiri (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
127. 27.12.2011 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
128. 27.12.2011 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
129. 27.12.2011 ilma Taotlus (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
130. 27.12.2011 2-11-51510 Avaldus eestkoste seadmiseks täisealise isiku üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
131. 27.12.2011 2-11-52849 Kohtumäärus tsiviilasja nr 2-11-52849 lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
132. 27.12.2011 Tõendi päring (Skat-Keskus OÜ) Menetletud  
133. 27.12.2011 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
134. 27.12.2011 Avaldus (Oleg Orlov) Menetletud  
135. 27.12.2011 OT-624/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
136. 27.12.2011 2-11-19618 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
137. 27.12.2011 OT-624/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
138. 27.12.2011 OT-622/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
139. 27.12.2011 4-1./13933 Märgukiri (Rahandusministeerium) Menetletud  
140. 27.12.2011 2-11-62950 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud