Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 27.12.2011 Info lipu kohta (Riigikantselei) Menetletud  
142. 27.12.2011 2-11-27135 Määruskaebus Viru Maakohtu otsuse tühistamises (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
143. 27.12.2011 Prügikasti väljaandmisest (Narva Laste Varjupaik) Menetletud  
144. 23.12.2011 ilma Avaldus (Gogas) Menetletud  
145. 23.12.2011 2-11-39609 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest isikuhooldusõiguse ja varahooldusõiguse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
146. 23.12.2011 2-11-27135 Määruskaebus Viru maakohtu määrusele (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
147. 23.12.2011 5.3-5/10545 Taotlus eraldatud riigieelarve vahendite jaotamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
148. 23.12.2011 Hoone Puškini 33 akende väljavahetamisest (Ühing Nadežda) Menetletud  
149. 23.12.2011 19.12.2011. a koosoleku protokoll (Linnavolikogu linnamajanduskomisjon) Saadetud  
150. 23.12.2011 15.12.2011. a ühiskoosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu ettevõtlus- ja tööhõivekomisjoni ja linnaarengu ja projektide komisjon) Saadetud  
151. 23.12.2011 Projekteerimistingimuste väljastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
152. 23.12.2011 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
153. 23.12.2011 Kaaskiri (Inkeri TÜ) Menetletud  
154. 23.12.2011 Kaaskiri (Hoffnung UÜ) Menetletud  
155. 23.12.2011 02-01/329 Saldoteatis (Alfatom Ehitus AS) Menetletud  
156. 23.12.2011 4407 Saldoteatis (AS Lemminkäinen Eesti) Menetletud  
157. 23.12.2011 Üldplaneeringust (Kangelaste 11 ja 15 KÜ elanikud) Menetletud  
158. 23.12.2011 13.1-8/6178 Tervisekaitsenõuded koolidele (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
159. 23.12.2011 Taotlus (Narva linn) Menetletud  
160. 23.12.2011 2112LT Taotlus (OÜ Castnix Invest) Menetletud  
161. 23.12.2011 OT-620/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
162. 23.12.2011 J.Maksimova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
163. 23.12.2011 10.2-03/37204 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164. 23.12.2011 Arupärimine Narva linnapea poole (Ago Silde) Menetletud  
165. 23.12.2011 10.2-03/37203 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
166. 23.12.2011 10.2-03/37221 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
167. 23.12.2011 Linnavolikogu liikme järelepärimine linnapea poole (Juri Mišin) Menetletud  
168. 23.12.2011 T.Luigase puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
169. 23.12.2011 10.2-03/37220 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
170. 23.12.2011 Narva Linnavolikogu liikme järelepärimine (Juri Mišin) Menetletud  
171. 23.12.2011 10.2-03.4/37238 Teaded ja järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
172. 23.12.2011 10.2-03/36851 Päring sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
173. 23.12.2011 Narva Linnavolikogu liikme N. Sinjakova avaldus (Nadežda Sinjakova) Menetletud  
174. 23.12.2011 10.2-03/36313 Päring sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
175. 23.12.2011 Narva Linnavolikogu liikme järelepärimine (AS Narva Vesi, Transservis) (Nadežda Sinjakova) Menetletud