Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 23.12.2011 Vastus kirjale 2-6/9773-2. (KÜ Rahu 34) Menetletud  
177. 23.12.2011 Narva Linnavolikogu liikme järelepärimine (Nadežda Sinjakova) Menetletud  
178. 23.12.2011 eelarve assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
179. 23.12.2011 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
180. 23.12.2011 OT-616/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
181. 22.12.2011 2-19/31 ümberpaigutamine (Narva Koorikool) Menetletud  
182. 22.12.2011 Kuluartiklite ümbermuutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
183. 22.12.2011 Projekti '''''''''"EstRusFortTour - 2.etapp'''''''''" finantseerimise kohta (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
184. 22.12.2011 Eelarve vahendite ümberpaigutamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
185. 22.12.2011 Maatüki kasutamisest (MEGAREKS PRO OÜ) Menetletud  
186. 22.12.2011 Projekti kooskõlastamine (Hoffnung UÜ) Menetletud  
187. 22.12.2011 CO2 rahandusministri määruse muutmine (Rahandusministeerium) Menetletud  
188. 22.12.2011 2-3/132 ümberpaigutamine (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
189. 22.12.2011 Maamaksust vabastamise taotlus (Želtikov Sergei) Menetletud  
190. 22.12.2011 Vastus järelepärimisele (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
191. 22.12.2011 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
192. 22.12.2011 8-1/51138 Järelepärimine isiku kohta (Viru Vangla) Menetletud  
193. 22.12.2011 G.Smolina puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
194. 22.12.2011 A.Veevo puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
195. 22.12.2011 O.Tšerjomuškina puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
196. 22.12.2011 Hinnapakkumised (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
197. 22.12.2011 J.Rõžakova puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
198. 22.12.2011 2212/LT Kaebus (OÜ Castnix Invest) Menetletud  
199. 22.12.2011 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
200. 22.12.2011 Vastus järelepärimisele (Jõhvi Vallavalitsus) Menetletud  
201. 22.12.2011 23 Kaaskiri (Zastrožinova Lolita FIE) Menetletud  
202. 22.12.2011 NEV/28502 Järelepärimine (VKG Elektrivõrgud OÜ) Menetletud  
203. 22.12.2011 vahendite eraldamisest kollektiivide toitlustamiseks (MTÜ Narva Linna Ukraina Kaaslaskond) Menetletud  
204. 22.12.2011 A.Ljudvigi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
205. 22.12.2011 Lisatasu (Ametid ja teenistused) Menetletud  
206. 22.12.2011 A.Võlitok´i puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
207. 22.12.2011 G.Ignatovi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
208. 22.12.2011 2-11-62462 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest, esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
209. 22.12.2011 2-11-62462 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 22.12.2011 2-11-62696 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse rakendamisest ja hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud