Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 21.12.2011 1-2854 Lepingusuhted (SA Narva Haigla) Menetletud  
247. 21.12.2011 Taotlus (Narva Gate OÜ) Menetletud  
248. 21.12.2011 2-11-43762 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
249. 21.12.2011 7-2/50629 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
250. 21.12.2011 10.1-01/32062 Teade ja järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
251. 21.12.2011 10.1-01/29636 Teade ja järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
252. 21.12.2011 10.1-01/33461 Teade ja järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
253. 21.12.2011 434 Prügi koristamine (Sotsiaalhoolekandekeskus) Menetletud  
254. 21.12.2011 10.1-01/33461 Järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Menetletud  
255. 21.12.2011 Hariduskuludeks määratud täiendavate vahendite loend (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
256. 21.12.2011 C/1942 Sihtfinantseerimislepingu HÕ-20 p.8.3 ja 8.5 kohasest väljamaksest (Narva Vesi AS) Menetletud  
257. 21.12.2011 2-19/31 ümberpaigutamine (Narva Koorikool) Menetletud  
258. 21.12.2011 10.1-01/33461 Järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Menetletud  
259. 21.12.2011 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
260. 21.12.2011 Taotlus (Eesti ESM AS) Menetletud  
261. 21.12.2011 Taotlus (FIE AntoninaTurovskaja) Menetletud  
262. 21.12.2011 Avariivalgustuspost (V.Bõstrova) Menetletud  
263. 21.12.2011 Aruanne (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
264. 21.12.2011 6-9/63 ümberpaigutamine (La Väikevend) Menetletud  
265. 20.12.2011 10.2-03/36828 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
266. 20.12.2011 Taotlus (Rahvuskultuuride Keskus MTÜ) Menetletud  
267. 20.12.2011 2-11-42456 Määratud esindaja arvamus alaealise lapse vanemate suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
268. 20.12.2011 CO2 teatis - Narva Pähklimäe Gümnaasium (Rahandusministeerium Finantsosakond) Menetletud  
269. 20.12.2011 2-11-41815 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
270. 20.12.2011 CO2 teatis - Narva Pähklimäe Gümnaasium (Rahandusministeerium Finantsosakond) Menetletud  
271. 20.12.2011 D.Galašovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
272. 20.12.2011 G.Zaitsevi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
273. 20.12.2011 P.Tambu teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
274. 20.12.2011 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
275. 20.12.2011 ürituse Tervitame 2012 aastat korraldamisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
276. 20.12.2011 1.1-19/193 ümberpaigutamine (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
277. 20.12.2011 2-3/131 ümberpaigutamine (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
278. 20.12.2011 44 ümberpaigutamine (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
279. 20.12.2011 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
280. 20.12.2011 A.Ljudvigi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud