Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 29.12.2011 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
37. 29.12.2011 Vastus kirjale nr 4442 (AS EcoPro) Menetletud  
38. 29.12.2011 Vastus päringule nr 2-6/9895-2. (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
39. 29.12.2011 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
40. 29.12.2011 Kuluartiklite ümbermuutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
41. 29.12.2011 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
42. 28.12.2011 Riigihanke avalikustamine (Narva Linnavalitsuse Infoteenistus) Menetletud  
43. 28.12.2011 Käskkiri (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
44. 28.12.2011 Esildis autasustamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
45. 28.12.2011 Raieloa taotlus (KÜ Baltika) Menetletud  
46. 28.12.2011 Taotlus (Ivanova Galina) Menetletud  
47. 28.12.2011 2-11-63311 Kohtumäärus hagita metluse algatamises lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramise nõudes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
48. 28.12.2011 9-01.08/54 hoone remondi teostamisest (Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
49. 28.12.2011 Kiri (Kangelaste 9 KÜ) Menetletud  
50. 28.12.2011 2-11-54868 Puudutatud isiku esindaja arvamus ja kohtukutse nr 13 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
51. 28.12.2011 12.2-1./14624 Riikliku järelevalve teostamine (Rahandusministeerium Finantsosakond) Menetletud  
52. 28.12.2011 2-15/45 ümberpaigutamine (Lasteaed Vikerkaar) Menetletud  
53. 28.12.2011 ilma Protest (KÜ Nadežda) Menetletud  
54. 28.12.2011 2-11-56294 Kohtukutse eestkoste seadmises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
55. 28.12.2011 Taotlus (Huhka Ljudmila) Menetletud  
56. 28.12.2011 Toetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
57. 28.12.2011 Prügimäe tekkimisest (AÜ Astra Kanali) Menetletud  
58. 28.12.2011 1.16/125 arengukava kinnitamisest (Narva Peetri Kool) Menetletud  
59. 28.12.2011 Maamaksust vabastamise taotlus (Ljubov Fjodorova) Menetletud  
60. 28.12.2011 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
61. 28.12.2011 Taotlus (Netšajeva Liidia) Menetletud  
62. 28.12.2011 2-11-22063 Täiendav seisukoht eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
63. 28.12.2011 4 Protest (KÜ Kangelaste 25) Menetletud  
64. 28.12.2011 A.Tarassova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
65. 28.12.2011 7-2/3146 Teavitamine (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
66. 28.12.2011 ilma Protest (OÜ Koduapteek) Menetletud  
67. 28.12.2011 Tulemusprotokoll hanketeade nr 120 (Narva Linnavalitsuse Infoteenistus) Menetletud  
68. 28.12.2011 J.Maksimova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
69. 28.12.2011 Projekti kooskõlastamine (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
70. 28.12.2011 Lisatasu (Ametid ja teenistused) Menetletud