Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 28.12.2011 moodustatava krundi piiride looduses kättenäitamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
72. 28.12.2011 renditasust vabastamisest (Rahvuskultuuride Keskus MTÜ) Menetletud  
73. 27.12.2011 Tasustamata puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
74. 27.12.2011 ilma Taotlus (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
75. 27.12.2011 Projekti lõpparuandest (EAS Ettevõtluskeskkonna divisjon) Menetletud  
76. 27.12.2011 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
77. 27.12.2011 16.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
78. 27.12.2011 1-6/1291 Transpordi linnaluba (AS Jõgeva ELAMU) Menetletud  
79. 27.12.2011 15.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
80. 27.12.2011 Raieloa taotlus (KÜ Rakvere 89 Narva) Menetletud  
81. 27.12.2011 14.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Saadetud  
82. 27.12.2011 1-6/131 Omavalitsusfoorumi nõuded (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
83. 27.12.2011 e-post Lihthangete korraldamine (Eesti Linnade Liidu büroo) Saadetud  
84. 27.12.2011 e-post Üleskutse (Ida-Eesti Päästekeskus) Menetletud  
85. 27.12.2011 Teade (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
86. 27.12.2011 Teade (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
87. 27.12.2011 Lisatasu (Ametid ja teenistused) Menetletud  
88. 27.12.2011 37 Protest (KÜ Kangelaste 15) Menetletud  
89. 27.12.2011 Transpordi linnaluba (Easy Truck OÜ) Menetletud  
90. 27.12.2011 e-post Info (Tehnilise Järelevalve Amet) Menetletud  
91. 27.12.2011 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
92. 27.12.2011 7-8/111322 Taotlus (Eesti Töötukassa) Menetletud  
93. 27.12.2011 Toetuse maksmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
94. 27.12.2011 13-3/76-5 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Siseministeerium) Menetletud  
95. 27.12.2011 Avaldus (Aleksandr Ševtsov) Menetletud  
96. 27.12.2011 Projekteerimistingimuste taotlus (LVMA) Menetletud  
97. 27.12.2011 Projekteerimistingimuste taotlus (LVMA) Menetletud  
98. 27.12.2011 Avaldus (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
99. 27.12.2011 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
100. 27.12.2011 12.5-1.1-72/11588 Puudused (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
101. 27.12.2011 51/1-18/ Ettekirjutuse täitmine (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
102. 27.12.2011 Raieloa taotlus (Cargotec Estonia AS q) Menetletud  
103. 27.12.2011 Saldoteatis (Eesti Post AS) Menetletud  
104. 27.12.2011 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
105. 27.12.2011 6.3-2/1363 Järelpärimine (Maa-amet) Menetletud