Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 24.10.2011 ilma LA Pingviin protokoll nr.17 (AS Vant) Menetletud  
2. 25.08.2011 ilma Riigihanke 119359 (Riigihanked) Menetletud  
3. 11.02.2011 2-10-62711 Seisukoha andmine avaldusele esindada eestkostetavat kaaspärandi vastuvõtmisel (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
4. 06.06.2011 Taotlus avaliku ürituse läbiviimiseks (OÜ Geneva) Menetletud  
5. 28.11.2011 Teenistusest vabastamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
6. 07.11.2011 Töörühma moodustamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
7. 10.03.2011 '"Lasteaia aadressil Mõisa 1, Narva rekonstrueerimine'" projekti kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
8. 09.02.2011 2-19/52 '"Narva Päevad'" (Narva Koorikool) Menetletud  
9. 02.12.2011 4.3-12/17463 'Development of historical riverside protection area in Narva/Estonia and Ivangorod/Russia II stade' (Ministry of Enviromental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia) Menetletud  
10. 14.10.2011 04.10.2011 käskkirja nr 7810 täiendamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
11. 11.02.2011 10.02.2011. a volikogu istungi otsused ja määrused (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
12. 27.12.2011 14.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Saadetud  
13. 27.12.2011 15 kaugbussiliini sõiduplaanid (SEBE AS) Menetletud  
14. 27.12.2011 15.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
15. 23.12.2011 15.12.2011. a ühiskoosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu ettevõtlus- ja tööhõivekomisjoni ja linnaarengu ja projektide komisjon) Saadetud  
16. 27.12.2011 16.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
17. 23.12.2011 19.12.2011. a koosoleku protokoll (Linnavolikogu linnamajanduskomisjon) Saadetud  
18. 07.10.2011 029/5692 2 korduva teade alaealise isiku suhtes (Kohtutäitur Terje Tsapis) Menetletud  
19. 09.03.2011 2010 aasta tulem (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
20. 30.11.2011 2010. a Narva LV Linnavara- ja Majandusameti finants-majandusliku tegevuse kontrollist (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
21. 05.01.2011 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
22. 02.05.2011 1-946 2010.a majandusaasta aruanne (SA Narva Haigla) Menetletud  
23. 27.01.2011 2010.a omatulude eelarve täitmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
24. 11.01.2011 2010.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve ja riigieelarveliste eraldiste muutmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
25. 25.10.2011 2011 aasta aruande seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
26. 10.10.2011 2011 aasta tulude eelarve täitmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
27. 11.03.2011 2011 eelarve suurendamisest riigieelarveliste eraldiste osas (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
28. 09.11.2011 2011 eelarvele lisas ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku täpsustamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
29. 11.03.2011 2011 kulueelarve suurendamise kohta (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
30. 11.03.2011 2011 kulueelarve vähendamise kohta riigieelarves hariduskuludeks määratud tasandusfondi toetuse osas (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
31. 11.10.2011 2011 sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muurmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
32. 14.02.2011 2011 sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muurmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
33. 14.02.2011 2011 sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muurmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
34. 11.03.2011 2011 Tasandusfond VV 10.03.11 määrus nr 33 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
35. 04.05.2011 2-6/3299 2011. a eelarve ettenähtud toetuse väljamaksmiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud