Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 29.12.2011 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
2. 28.12.2011 2-11-22063 Täiendav seisukoht eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 27.12.2011 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
4. 23.12.2011 2-11-39609 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest isikuhooldusõiguse ja varahooldusõiguse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 27.12.2011 2-11-62950 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 23.12.2011 5.3-5/10545 Taotlus eraldatud riigieelarve vahendite jaotamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
7. 22.12.2011 2-11-62462 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest, esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 22.12.2011 2-11-62462 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 22.12.2011 2-11-62696 Kohtumäärused esialgse õiguskaitse rakendamisest ja hagita menetluse algatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 21.12.2011 2-10-26701 Kohtumäärus ekspertiisi määramiseks isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 21.12.2011 2-11-43762 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 21.12.2011 7-2/50629 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
13. 20.12.2011 2-11-42456 Määratud esindaja arvamus alaealise lapse vanemate suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 20.12.2011 2-11-41815 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 20.12.2011 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
16. 15.12.2011 Taotlus toimetulekutoetuse väljamaksmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
17. 15.12.2011 2.4.1/1448 Teatis isiku paigutamise tähtaja kohta (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
18. 15.12.2011 2-11-43809 Isiku avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 14.12.2011 Hinnapakkumine Astlanda ehituselt (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
20. 13.12.2011 2-11-49609 Isikute arvamused vastuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
21. 13.12.2011 2-11-37647 Teade istungi kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 13.12.2011 2-10-57772 Kohtumäärus ajutise eestkostja määramisest alaealisele lapsele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 12.12.2011 2-10-65714 Kohtumäärus järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
24. 12.12.2011 2-11-31601 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 12.12.2011 2-11-49921 Advokaadi arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 12.12.2011 2-11-55639 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 12.12.2011 2-11-55639 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 12.12.2011 Kassapõhine kuuaruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
29. 12.12.2011 2-10-46402 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isiku hooldekodus pikendamise (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
30. 08.12.2011 2-08-67273 Advokaadi arvamus ja kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 08.12.2011 2-11-54564 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 08.12.2011 2-09-1726 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkoste lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 08.12.2011 2-11-42033 Kohtumäärus põlvnemise tuvastamise kohta pärast isiku surma (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 08.12.2011 2-11-10729 Kohtumäärus seatud eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 08.12.2011 2-09-18132 Kohtumäärus seatud eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud