Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2012 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
2. 02.01.2012 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
3. 02.01.2012 N.Tolstjankova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
4. 02.01.2012 e-post Ühispeatus (Neeme Sihv) Menetletud  
5. 02.01.2012 1-24/20 Taotlus isikule abi osutamisest (SA Narva Haigla) Menetletud  
6. 02.01.2012 2-10-42168 Kohtumäärused esindaja määramisest ja avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 02.01.2012 2-11-50843 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 02.01.2012 2-09-29173 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 02.01.2012 2-11-62724 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 02.01.2012 2-10-42234 Järelpärimine (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
11. 02.01.2012 2-10-41981 Järelpärimine (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
12. 02.01.2012 2-11-63323 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 02.01.2012 2-11-52911 Arvamus alaealise isiku kohta ja riigi õigusabi kulude hüvitamise taotlus (Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob) Menetletud  
14. 02.01.2012 10.1-01/37318 Teade ja järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
15. 02.01.2012 7.V45-2/4115-2 Päring alaealise isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
16. 02.01.2012 Taotlus (Vladislav Vasiliev) Menetletud  
17. 02.01.2012 3-11-2480 Kohtumäärus (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
18. 02.01.2012 N.Orava puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
19. 02.01.2012 3-11-2480 Kohtukutse (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
20. 02.01.2012 ilma Kaaskiri (Vladimir Džedželo) Menetletud  
21. 02.01.2012 Vastuväited ja ettepanekud (Vladimir Džedželo) Menetletud  
22. 02.01.2012 ilma Protest (KÜ Kangelaste 3) Menetletud  
23. 02.01.2012 13-3/11/5026 Tegevuskulud (Rakvere Linnavalitsus) Menetletud  
24. 02.01.2012 1.2-22/4144 Riikliku järelvalve õiendi edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
25. 02.01.2012 1.2-22/4142 Riikliku järelvalve läbiviimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
26. 02.01.2012 Kerese tn 2, ET-2 sügavkogumismahuti (Svetlana Manakova) Menetletud  
27. 02.01.2012 12/22-2012 Laadade korraldamisest (OÜ Narsil) Menetletud  
28. 02.01.2012 16-4/111206/1106413 abivajavast lapsest teatamise ja andmekaitse juhend (Õiguskantsler) Menetletud  
29. 02.01.2012 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
30. 02.01.2012 12.3-1.1.185/11760 Puudused (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
31. 02.01.2012 OT-1/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
32. 02.01.2012 OT-632/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
33. 03.01.2012 Teenistusest vabastamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
34. 03.01.2012 2-15/1 Remonttööde teostamisest (Lasteaed Vikerkaar) Menetletud  
35. 03.01.2012 Seletuskiri (Rusman Konstantin) Menetletud