Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
12181. 02.01.2012 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12182. 02.01.2012 N.Tolstjankova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
12183. 02.01.2012 e-post Ühispeatus (Neeme Sihv) Menetletud  
12184. 02.01.2012 1-24/20 Taotlus isikule abi osutamisest (SA Narva Haigla) Menetletud  
12185. 02.01.2012 2-10-42168 Kohtumäärused esindaja määramisest ja avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12186. 02.01.2012 2-11-50843 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12187. 02.01.2012 2-09-29173 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12188. 02.01.2012 2-11-62724 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12189. 02.01.2012 2-10-42234 Järelpärimine (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
12190. 02.01.2012 2-10-41981 Järelpärimine (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
12191. 02.01.2012 2-11-63323 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12192. 02.01.2012 2-11-52911 Arvamus alaealise isiku kohta ja riigi õigusabi kulude hüvitamise taotlus (Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob) Menetletud  
12193. 02.01.2012 10.1-01/37318 Teade ja järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12194. 02.01.2012 7.V45-2/4115-2 Päring alaealise isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
12195. 02.01.2012 Taotlus (Vladislav Vasiliev) Menetletud  
12196. 02.01.2012 3-11-2480 Kohtumäärus (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
12197. 02.01.2012 N.Orava puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12198. 02.01.2012 3-11-2480 Kohtukutse (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
12199. 02.01.2012 ilma Kaaskiri (Vladimir Džedželo) Menetletud  
12200. 02.01.2012 Vastuväited ja ettepanekud (Vladimir Džedželo) Menetletud  
12201. 02.01.2012 ilma Protest (KÜ Kangelaste 3) Menetletud  
12202. 02.01.2012 13-3/11/5026 Tegevuskulud (Rakvere Linnavalitsus) Menetletud  
12203. 02.01.2012 1.2-22/4144 Riikliku järelvalve õiendi edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
12204. 02.01.2012 1.2-22/4142 Riikliku järelvalve läbiviimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
12205. 02.01.2012 Kerese tn 2, ET-2 sügavkogumismahuti (Svetlana Manakova) Menetletud  
12206. 02.01.2012 12/22-2012 Laadade korraldamisest (OÜ Narsil) Menetletud  
12207. 02.01.2012 16-4/111206/1106413 abivajavast lapsest teatamise ja andmekaitse juhend (Õiguskantsler) Menetletud  
12208. 02.01.2012 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12209. 02.01.2012 12.3-1.1.185/11760 Puudused (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
12210. 02.01.2012 OT-1/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
12211. 02.01.2012 OT-632/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud