Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 17.12.2012 Avaldus (OÜ Sõprade Takso) Menetletud  
317. 17.12.2012 Avaldus (OÜ Sõprade Takso) Menetletud  
318. 17.12.2012 Avaldus (OÜ Goldtakso) Menetletud  
319. 17.12.2012 Avaldus (OÜ Goldtakso) Menetletud  
320. 17.12.2012 Avaldus (OÜ Goldtakso) Menetletud  
321. 17.12.2012 Avaldus (OÜ Ton Märts) Menetletud  
322. 17.12.2012 Taotlus (Kaarlaid OÜ) Menetletud  
323. 17.12.2012 Hanketeade (Narva Linnakantselei) Menetletud  
324. 17.12.2012 Taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
325. 17.12.2012 T.Patsanovskaja teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
326. 17.12.2012 1.1-7/2221-1 Vastus taotlusele (Muinsuskaitseamet) Menetletud  
327. 17.12.2012 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
328. 17.12.2012 Taotlus (OÜ Sirenadi) Menetletud  
329. 17.12.2012 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
330. 17.12.2012 T.Luigase teenistusest vabastamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
331. 17.12.2012 2-12-46676 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
332. 17.12.2012 Avaldus (OÜ Ida Takso) Menetletud  
333. 17.12.2012 Taotlus (Rahandusamet) Menetletud  
334. 17.12.2012 Karistusregistri osakonna päring (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
335. 17.12.2012 Karistusregistri osakonna päring (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
336. 17.12.2012 Karistusregistri osakonna päring (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
337. 17.12.2012 Karistusregistri osakonna päring (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
338. 17.12.2012 Teabenõue (Riho Sillar) Menetletud  
339. 17.12.2012 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
340. 17.12.2012 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
341. 14.12.2012 5.1-29/312 Taotlus abi saamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Menetletud  
342. 14.12.2012 ilma Taotlus (Enoil Kaubandus OÜ) Menetletud  
343. 14.12.2012 OT-536/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
344. 14.12.2012 3-11-107 Kohtuotsus (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
345. 14.12.2012 hüvituse väljamaksmine Menetletud  
346. 14.12.2012 C/1636-2 kaaskiri ja vastus (Niina Fjodorova) Menetletud  
347. 14.12.2012 2-3-2/280 Taotlus pojekti eelarve muudatuse kohta (Narva Muuseum) Menetletud  
348. 14.12.2012 060 Kaaskiri (TÜ Inkeri) Menetletud  
349. 14.12.2012 2-16/74 ümberpaigutamine (Narva Kunstikool) Menetletud  
350. 14.12.2012 10.12.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud