Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 14.12.2012 sularahakassa inventuuri akti blanketi vormi kinnitamine Menetletud  
352. 14.12.2012 06.12.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
353. 14.12.2012 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
354. 14.12.2012 Linnavolikogu otsuste edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
355. 14.12.2012 M. Laasma välislähetus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
356. 14.12.2012 Avaldus (Juri Paukson) Menetletud  
357. 14.12.2012 6.3-2/16330 Maa riigi omandisse jätmine (Maa-amet) Menetletud  
358. 14.12.2012 Tõendi päring (OÜ Geneva) Menetletud  
359. 14.12.2012 Linnavolikogu liikmete välislähetus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
360. 14.12.2012 Taotlus (OÜ R-Autoveod Pärnu) Menetletud  
361. 14.12.2012 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
362. 14.12.2012 A.Toode töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
363. 14.12.2012 24 Kaaskiri (Decon OÜ) Menetletud  
364. 14.12.2012 A.Toode töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
365. 14.12.2012 5.1-29/155 Taotlus abi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
366. 14.12.2012 3.2-1.4/214199-3 Järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
367. 14.12.2012 3.2-1.4/214199-2 Järelepärimine sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
368. 14.12.2012 2-12-19391 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
369. 14.12.2012 2-12-47211 Määratud esindaja seisukoht alaealiste laste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
370. 14.12.2012 PB-H/12.04 Kaaskiri (OÜ Pipes Building) Menetletud  
371. 14.12.2012 2-12-47211 Kohtumäärus vea parandamisest esialgse õiguskaitse kohaldamise kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
372. 14.12.2012 Kaaskiri (OÜ Projektibüroo 363) Menetletud  
373. 14.12.2012 2-12-39985 Kohtumäärus isiku taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
374. 14.12.2012 hüvituse väljamaksmine Menetletud  
375. 14.12.2012 Avaldus (OÜ Maininvestments) Menetletud  
376. 14.12.2012 2-12-39985 Kohtukutse nr 19 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
377. 14.12.2012 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
378. 14.12.2012 Avaldus (OÜ Ida Takso) Menetletud  
379. 14.12.2012 2-12-52573 Kohtunõue andmete esitamiseks isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
380. 14.12.2012 Avaldus (OÜ Sinear) Menetletud  
381. 14.12.2012 8-24/2479 õpilaskoha maksumus (Jõgeva Vallavalitsus) Menetletud  
382. 14.12.2012 Karistusregistri osakonna päring (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
383. 14.12.2012 toetuse väljamaksmine Menetletud  
384. 14.12.2012 toetuse väljamaksmine Menetletud  
385. 14.12.2012 hüvituse väljamaksmine Menetletud