Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 28.12.2012 2-12-42809 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
37. 28.12.2012 2-11-45/29227 Kohtumäärus isiku avalduste (eestkoste määramine, hooldusõiguse piiramine) liitmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
38. 28.12.2012 2-12-40799 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
39. 28.12.2012 2-12-27071 Määratud esindaja arvamus määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
40. 28.12.2012 2-12-46676 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
41. 28.12.2012 OT-556/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
42. 28.12.2012 OT-555/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
43. 28.12.2012 Projekteerimistingimuste taotlus (OÜ Euroekspert Grupp) Menetletud  
44. 28.12.2012 Avaldus (KÜ Tiimanni 13) Menetletud  
45. 28.12.2012 OT-554/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
46. 28.12.2012 Avaldus (KÜ Tiimanni 13) Menetletud  
47. 28.12.2012 2-12-4937 Tsiviilasi (OÜ Narsil) Menetletud  
48. 28.12.2012 Vaba päev (Narva Linnakantselei) Menetletud  
49. 28.12.2012 A.Toode töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
50. 28.12.2012 A.Toode töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
51. 28.12.2012 272 Taotlus (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
52. 28.12.2012 ilma Taotlus (Slavik Zahharjan) Menetletud  
53. 28.12.2012 Vara üleandmine (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
54. 28.12.2012 2-12-54229 Isiku teade ja kohtumäärus hagita menetluse algatamisest seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
55. 28.12.2012 1-5/43 Arvamus eestkoste vajaduse kohta (Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks) Menetletud  
56. 28.12.2012 6.V45-2/1558-20 Järelepärimine isiku elukoha kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
57. 28.12.2012 2-12-49920 Kohtunõue andmete esitamiseks isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
58. 28.12.2012 Projekteerimistingimuste taotlus (Metalliset Eesti AS) Menetletud  
59. 28.12.2012 3.2-1/213825-3 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60. 28.12.2012 ajutise töögrupi moodustamine Menetletud  
61. 28.12.2012 puhkusele lubamine Menetletud  
62. 28.12.2012 puhkusele lubamine Menetletud  
63. 28.12.2012 puhkusele lubamine Menetletud  
64. 28.12.2012 puhkusele lubamine Menetletud  
65. 28.12.2012 puhkusele lubamine Menetletud  
66. 27.12.2012 12.5-1.1.57/9350-3 Järelvalvetoimingu lõpetamine (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
67. 27.12.2012 Täiendavad eelarve vahendid (Rahandusamet) Menetletud  
68. 27.12.2012 Avaldus (Ettevõte LIMB) Menetletud  
69. 27.12.2012 Kaaskiri (Irbistero AS) Menetletud  
70. 27.12.2012 Kaaskiri (TÜ Inkeri) Menetletud