Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 03.04.2012 ilma Avaldus (Annely Hering) Menetletud  
2. 03.09.2012 Puhkuselt tagasikutsumine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
3. 31.07.2012 3.1-26 WC-poti paigaldamisest (Lasteaed Kuuseke) Menetletud  
4. 14.06.2012 01.06.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud  
5. 05.10.2012 02.10.2012 koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud  
6. 05.10.2012 02.10.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon) Menetletud  
7. 22.05.2012 ilma 05.05.2012 Ettepaneku täiendamine (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
8. 27.09.2012 05.09.2012. a komisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Noorsootöö ja lastekaitse komisjon) Menetletud  
9. 18.10.2012 05.10.2012. a koosoleku protokoll (Linnavolikogu aiandusühistute arengu komisjon) Menetletud  
10. 12.11.2012 06.11.2012.a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
11. 14.12.2012 06.12.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
12. 09.11.2012 07.11.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon) Menetletud  
13. 10.10.2012 08.10.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Noorsootöö ja lastekaitse komisjon) Menetletud  
14. 15.10.2012 08.10.2012. a protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
15. 20.06.2012 10.05.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu noorte allkomisjon) Menetletud  
16. 12.10.2012 10.10.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon) Menetletud  
17. 14.12.2012 10.12.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
18. 14.06.2012 11.06.2012. a revisjonikomisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) 14.07.2012  
19. 26.09.2012 12.09.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjon) Menetletud  
20. 14.06.2012 13.06.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjon) Menetletud  
21. 14.06.2012 14.05.2012. a hariduskomisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu hariduskomisjon) Menetletud  
22. 20.02.2012 15.02.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjon) Menetletud  
23. 20.06.2012 16.05.2012. a linnaarengu ja projektide komisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjon) Menetletud  
24. 23.07.2012 17.07.2012 koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
25. 20.06.2012 18.06.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu noorte allkomisjon) Menetletud  
26. 21.06.2012 19.06.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
27. 20.06.2012 19.06.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon) Menetletud  
28. 21.06.2012 19.06.2012. a korteriühistute- ja elamukomisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu korteriühistute- ja elamukomisjon) Menetletud  
29. 05.10.2012 19.09.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu korteriühistute- ja elamukomisjon) Menetletud  
30. 03.01.2012 2011 raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kuludew bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
31. 16.01.2012 2011. a eelarve sihtfinantseerimise muutmine (Rahandusamet) Menetletud  
32. 09.02.2012 2011.a rahaliste vahendite jäägid (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
33. 08.02.2012 2011.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
34. 13.01.2012 2011.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
35. 12.01.2012 2011.a sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud