Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.07.2012 1.1-6/12289 Käskkiri töölepingu sõlmimise kohta (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
2. 31.12.2012 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
3. 31.12.2012 2-12-18265 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 31.12.2012 2-10-42171 Kohtumäärus määruskaebuse rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
5. 28.12.2012 5.1-5/183 Kliendi dokumentide edastamine (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
6. 28.12.2012 2-12-26278 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 28.12.2012 E-post Õpilaskodu kokkuvõte lapse suhtes (Õismäe Kool) Menetletud  
8. 28.12.2012 2-12-54272 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 28.12.2012 2-11-45/29227 Kohtumäärus isiku avalduste (eestkoste määramine, hooldusõiguse piiramine) liitmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 28.12.2012 2-12-40799 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 28.12.2012 2-12-27071 Määratud esindaja arvamus määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 28.12.2012 1-5/43 Arvamus eestkoste vajaduse kohta (Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks) Menetletud  
13. 21.12.2012 75 Hooldusravileping nr 75 (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
14. 21.12.2012 2-10-57889 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 20.12.2012 2-10-42171 Kohtuistungi protokoll (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
16. 20.12.2012 2-12-42809 Puudutatud isiku seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 20.12.2012 2-12-42809 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 20.12.2012 095/2012/2722 Sissetuleku (töötasu) arestimisakt (Jõhvi kohtutäitur Kristel Maalman) Menetletud  
19. 17.12.2012 2-11-5658 Kohtuistungi protokoll (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
20. 17.12.2012 2-08-74342 Kohtumäärus eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
21. 17.12.2012 2-12-20021 Teade uue kohtuistungi aja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 17.12.2012 7-2/3415 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
23. 17.12.2012 2-11-38000 Kohtumäärus eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 14.12.2012 2-12-19391 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 14.12.2012 2-12-47211 Määratud esindaja seisukoht alaealiste laste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 14.12.2012 2-12-47211 Kohtumäärus vea parandamisest esialgse õiguskaitse kohaldamise kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 14.12.2012 2-12-39985 Kohtumäärus isiku taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 13.12.2012 2-11-24703 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 13.12.2012 2-09-3372 Isiku avaldus avaldusest loobumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
30. 13.12.2012 2-12-40246 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 13.12.2012 2-12-45499 Puudutatud isiku seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 13.12.2012 2-12-41686 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 12.12.2012 2-11-30942 Kohtumäärus eestkoste lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 11.12.2012 5.3-5/11721 Taotlus 2012.a eelarve vahendite ümberpaigutusest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
35. 11.12.2012 5.3-5/11720 Taotlus 2012.a eelarve vahendite ümberpaigutusest (Narva Linnavalitsus) Menetletud