Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2013 M.Ivanova ametisse nimetamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
2. 02.01.2013 Kehtestatud planeeringud (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
3. 02.01.2013 OT-566/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
4. 02.01.2013 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
5. 02.01.2013 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
6. 02.01.2013 Projekteerimistingimuste taotlus (KÜ Daumani 7) Menetletud  
7. 02.01.2013 V001 Kaaskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
8. 02.01.2013 Avaldus (Irina Vahramejeva FIE) Menetletud  
9. 02.01.2013 12.5-1.154/9636-3 Teade (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
10. 02.01.2013 kultuuriosakonna sõidukite kütuse jääkide aastainventuur Menetletud  
11. 02.01.2013 Avaldus (OÜ Seti Takso) Menetletud  
12. 02.01.2013 Avaldus (Mardešitš Marina) Menetletud  
13. 02.01.2013 e-kiri (Savoskina Valentina) Menetletud  
14. 02.01.2013 O.F. päring (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
15. 02.01.2013 2-5-2/290 Taotlus (Narva Muuseum) Menetletud  
16. 02.01.2013 2-09-32351 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest, esindaja määramisest seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 02.01.2013 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
18. 02.01.2013 Taotlus (Vorobjov Andrei) Menetletud  
19. 02.01.2013 A.Kustola (Narva Linnakantselei) Menetletud  
20. 02.01.2013 Taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
21. 02.01.2013 puhkusele lubamine Menetletud  
22. 02.01.2013 N.Šibalova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
23. 02.01.2013 Kaaskiri (OÜ General Engineering) Menetletud  
24. 02.01.2013 Avaldus (OÜ Ton Märts) Menetletud  
25. 02.01.2013 J.Maksimova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
26. 02.01.2013 Taotlus (Dudko Leonid) Menetletud  
27. 02.01.2013 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
28. 02.01.2013 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
29. 02.01.2013 Taotlus (OÜ Martiibor) Menetletud  
30. 02.01.2013 OT-565/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
31. 02.01.2013 3.2-1/220863-4 Päring (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Menetletud  
32. 02.01.2013 2-12-54937 Isiku avaldus ja kohtumäärused (hagita menetluse algatamine, ekspertiisi määramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 02.01.2013 puhkusele lubamine Menetletud  
34. 02.01.2013 2-11-5658 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
35. 02.01.2013 puhkusele lubamine Menetletud