Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 27.12.2013 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
107. 27.12.2013 1.1-19/8587 palgakorralduse eelnõu (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
108. 27.12.2013 9-2/2013/4976-1 Järelevalve akti edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
109. 27.12.2013 2-11-47214 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
110. 27.12.2013 puhkusele lubamine Menetletud  
111. 27.12.2013 2-13-59392 Avaldus kohtu nõusoleku saamiseks alaealiste laste nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
112. 27.12.2013 OT-480/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
113. 27.12.2013 OT-479/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
114. 27.12.2013 7.3-4.3/13835-1 Kooskõlastuskiri (Ida Päästekeskus) Menetletud  
115. 27.12.2013 seletuskiri (Narva Eesti Gümnaasium) Menetletud  
116. 27.12.2013 2013.aasta IV kvartalis tehtud sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
117. 27.12.2013 01-2948/33 Kutse (Kingiseppa munitsipaalrajooni asutus, eestkoste ja hoolduse osakond) Menetletud  
118. 27.12.2013 OT-477/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
119. 27.12.2013 OT-476/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
120. 27.12.2013 OT-475/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
121. 27.12.2013 Avaldus (A.Krauze) Menetletud  
122. 27.12.2013 sõidukite kütuse jääkide aastainventuur Menetletud  
123. 27.12.2013 sportlase ja tema treeneri autasustamine Menetletud  
124. 27.12.2013 Komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
125. 27.12.2013 12.5-1.1.193/10523-3 Järelevalvetoimingu lõpetamine (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
126. 23.12.2013 Elektriliinide renoveerimisest (AÜ Jantar) Menetletud  
127. 23.12.2013 Dokumentide edastamine (AS Viimsi Keevitus) Menetletud  
128. 23.12.2013 Avaldus (Ettevõte LIMB) Menetletud  
129. 23.12.2013 Avaldus (OÜ Ton Märts) Menetletud  
130. 23.12.2013 Kaebus (Narva elanik) Menetletud  
131. 23.12.2013 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
132. 23.12.2013 Tõendi päring (OÜ Rapid Security) Menetletud  
133. 23.12.2013 R.Lausmaa töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
134. 23.12.2013 Isikliku sõiduauto kasutamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
135. 23.12.2013 Sihtasutuse projekti omafinantseering (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
136. 20.12.2013 2-13-55009 Tsiviilasi nr 2-13-55009 esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
137. 20.12.2013 2-13-46204 Akt koduse olukorra kohta tsiviilasjas nr 2-13-46204 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
138. 20.12.2013 lisatasu Menetletud  
139. 20.12.2013 lisatasu Menetletud  
140. 20.12.2013 lisatasu Menetletud