Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 18.12.2013 e-kiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
282. 18.12.2013 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
283. 18.12.2013 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
284. 18.12.2013 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
285. 17.12.2013 251 ümberpaigutamine (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
286. 17.12.2013 Renditasu kohta (MTÜ RVKO Keskus) Menetletud  
287. 17.12.2013 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
288. 17.12.2013 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
289. 17.12.2013 4-2/283 Taotlus abi saamiseks töös üpilase perekonnaga (D. M.) (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
290. 17.12.2013 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
291. 17.12.2013 1-24/2953 Taotlus isiku paigutamisest hoolekandeasutusse ja epikriis (SA Narva Haigla) Menetletud  
292. 17.12.2013 2-10-49549 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
293. 17.12.2013 2-10-40135 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
294. 17.12.2013 AÜ-te finantseerimisest (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
295. 17.12.2013 3.1-2/13/1180 Selgitustaotlus (Eesti Noorsootöö Keskus) Menetletud  
296. 17.12.2013 221 Taotlus (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
297. 17.12.2013 Bussipeatuste remont (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
298. 17.12.2013 Linnamaa kasutamise kohta (Oligarh OÜ) Menetletud  
299. 17.12.2013 AÜ Energetik - 2 finantseerimisest (Aiandusühistute Liit MTÜ) Menetletud  
300. 17.12.2013 2.1-7/209546-1 Saatekiri (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
301. 17.12.2013 Taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
302. 17.12.2013 Sissetuleku arestimise akt (Narva kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
303. 17.12.2013 Teenistuslähetus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
304. 17.12.2013 Teenistuslähetus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
305. 17.12.2013 7-1.10/32 ümberpaigutamine (Narva Keskraamatukogu) Menetletud  
306. 17.12.2013 õppepuhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
307. 17.12.2013 Projekteerimistingimuste taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
308. 17.12.2013 2.1-7/209552-1 Saatekiri (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
309. 17.12.2013 Käskkiri (ALPA raamatupidamine) Menetletud  
310. 17.12.2013 liikmete nimekirja esitamisest (AÜ Vikerkaar) Menetletud  
311. 17.12.2013 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
312. 17.12.2013 töölähetus Menetletud  
313. 17.12.2013 1.16/370 õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamist (Narva Peetri Kool) Menetletud  
314. 17.12.2013 Taotlus (Politsei- ja Piirivalveamet Piirivalveosakond) Menetletud  
315. 17.12.2013 1.16/369 põhimääruse kinnitamisest (Narva Peetri Kool) Menetletud