Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 30.12.2013 12-5/13/11011-2 Eelnõu esitamine KOV kooskõlastamiseks (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
37. 30.12.2013 Teade (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
38. 30.12.2013 2-11-62696 Kohtumäärus eestkostetava ärakuulamise erinõude kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
39. 30.12.2013 Vastus kirjale (OÜ Danex Project) Menetletud  
40. 30.12.2013 Vastus kirjale (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
41. 30.12.2013 2-10-23930 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
42. 30.12.2013 2-12-5999 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
43. 30.12.2013 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
44. 30.12.2013 2-13-47404 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
45. 30.12.2013 2-12-16865 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
46. 30.12.2013 Tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
47. 30.12.2013 M.Sazonov'i vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
48. 30.12.2013 2-10-56210 Kohtunõue arvamuse esitamiseks isikule määratud eestkostja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
49. 30.12.2013 1170/01-02 Info projekti kohta (Leningradi oblasti valitsuse Muuseumi Agentuur) Menetletud  
50. 30.12.2013 93 Lepingute muutmise lisad allkirjastamiseks (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
51. 30.12.2013 11-2/23-1 Seletuskiri eestkostja kohustuste edasivolitamise kohta (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
52. 30.12.2013 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
53. 30.12.2013 K.Uustallo puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
54. 30.12.2013 puhkusele lubamine Menetletud  
55. 30.12.2013 Kuludokumentide kontrollimine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
56. 30.12.2013 hüvituse väljamaksmine Menetletud  
57. 30.12.2013 Taotlus (Narva Hoonesteühistu Tšaika) Menetletud  
58. 30.12.2013 2-11-62696 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-62696(eestkostja määramise menetlus) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59. 30.12.2013 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
60. 30.12.2013 2-13-47521 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-13-47521 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
61. 30.12.2013 255 teenuste hindade kehtestamise kohta (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
62. 30.12.2013 Kiri (AS Infragate Eesti) Menetletud  
63. 30.12.2013 Küsimused (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Menetletud  
64. 30.12.2013 5.3-5/12675 Finatseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
65. 30.12.2013 T.Patsanovskaja puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
66. 30.12.2013 2-11-54868 Kohtumäärus vigade parandamisest kohtumääruses 19.12.2013.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 30.12.2013 R.Tolmatšova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
68. 30.12.2013 2.1-8/214088-1 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
69. 30.12.2013 J.Jušina puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
70. 30.12.2013 I.Švetsi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud