Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 30.12.2013 Laste mänguplatsi korrastamisest (L. Štšeglova) Menetletud  
72. 30.12.2013 Vaidlustus (Riigihangete Vaidlustuskomisjon) Menetletud  
73. 30.12.2013 J.Tõsjatova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
74. 30.12.2013 Kiri (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
75. 30.12.2013 Ehitise kasutusloa teatis nr O-KE/9 (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
76. 30.12.2013 Ü Kaljuste puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
77. 30.12.2013 2.1-4/209661-2 Matmisetaotlus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
78. 30.12.2013 KÜ küsimuste lahendamisest (L. Antonova) Menetletud  
79. 30.12.2013 O.Muižnieksi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
80. 30.12.2013 2-13-38808 Kohtumäärus eestkostja määramise küsimuse lahendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
81. 30.12.2013 J.Maksimova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
82. 30.12.2013 R.Lausmaa puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
83. 30.12.2013 2-13-60818/57604 Kohtunõue andmete esitamiseks isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
84. 30.12.2013 Maa-ala kasutusse andmise leping (Mittetulundusühing Kangelaste tänava parkla haldus) Menetletud  
85. 30.12.2013 Avaldus/vastus kirjale (KÜ Kangelaste 42) Menetletud  
86. 30.12.2013 Taotlus (Vorobjov Andrei) Menetletud  
87. 30.12.2013 Taotlus (Narva Vesi AS) Menetletud  
88. 30.12.2013 Taotlus (Narva Vesi AS) Menetletud  
89. 30.12.2013 ilma Avaldus Anastassia Stupnikova viibimiskohast (Anastassia Stupnikova) Menetletud  
90. 30.12.2013 Avaldus (Anastassia Stupnikova) Menetletud  
91. 30.12.2013 puhkusele lubamine Menetletud  
92. 30.12.2013 7-8/130943/1305381. Soovitus (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
93. 30.12.2013 N.Orava vabad päevad (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
94. 30.12.2013 ilma Järelpärimine (Advokaadibüroo Narlex) Menetletud  
95. 30.12.2013 OT-483/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
96. 30.12.2013 OT-482/3 Teade (AS BCT) Menetletud  
97. 30.12.2013 ilma Pakkumine õigusalase nõustamise teenuse osutamise kohta (OÜ Social Consul) Menetletud  
98. 27.12.2013 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
99. 27.12.2013 Pärandvara nimekiri (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Menetletud  
100. 27.12.2013 2-13-47521 Kohtunõue tsiviilasjas nr 2-13-47521 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
101. 27.12.2013 Tõendi päring (OÜ Milann Santech Grupp) Menetletud  
102. 27.12.2013 Tõendi päring (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
103. 27.12.2013 ilma Pakkumus kinnisvara võõrandamise ja kasutusse andmise korrldamise teenuse osutaja (OÜ Laguna Kinnisvarabüroo) Menetletud  
104. 27.12.2013 Tõendi päring (Alpikann Wiru Grupp OÜ) Menetletud  
105. 27.12.2013 1.1-19/585 vahendite eraldamisest ruumide remondiks (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud