Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 25.06.2013 A.Kustola teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
2. 13.03.2013 Koostööleping (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
3. 21.03.2013 06.03.2013. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu kultuurikomisjon) Menetletud  
4. 19.04.2013 08.04.2013. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
5. 22.01.2013 15.01.2013. a komisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu kultuurikomisjon) Menetletud  
6. 25.01.2013 15.01.2013. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
7. 30.01.2013 17.05.2012 käskkirja nr 1.1-6/4428 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
8. 04.02.2013 5.3-5/1058 2012 a omatulud (Rahandusamet) Menetletud  
9. 22.11.2013 ilma 2012. a investeeringute aruanne (OÜ Geneva) Menetletud  
10. 15.01.2013 2012. a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
11. 08.01.2013 2012. a üleminevad kulud (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
12. 18.01.2013 2012.a eelarve finantseerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
13. 04.01.2013 2012.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
14. 14.01.2013 2012.a eelarve täitmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
15. 18.02.2013 5.3-5/1564 2012.a eelarve vahendite kasutamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
16. 11.01.2013 2012.a. sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
17. 09.01.2013 2012.a. üleminevad kulud (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
18. 18.01.2013 2012.a.eelarve finantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
19. 09.01.2013 2012.aasta eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
20. 03.01.2013 2012.aasta raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine Menetletud  
21. 01.02.2013 2-8-72 2012.aasta vahendite suunamisest (Paemurru Spordikool) Menetletud  
22. 18.02.2013 2012.majandusaastat puudutav informatsioon seotud osapoolte kohta vastuseks audiitorpäringule (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
23. 04.10.2013 9-01.08/23 2013 eelarve suurendamisest (Narva Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
24. 10.10.2013 2013 III kvartalis saadud sihtotstarbeliste laekumiste eelarve muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
25. 24.07.2013 2013. a eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
26. 24.07.2013 2013. a eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
27. 22.07.2013 2013. a eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
28. 27.03.2013 2013. a eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
29. 03.01.2013 2013. a eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
30. 17.07.2013 2013. a eelarve finantseerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
31. 31.12.2013 2013. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
32. 05.12.2013 2013. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
33. 29.10.2013 2013. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
34. 18.10.2013 2013. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
35. 10.10.2013 2013. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud