Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.12.2013 2-13-12984 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 30.12.2013 1.3-1/12717 Taotlus kosmeetilise remondi läbiviimiseks (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
3. 30.12.2013 1.3-1/12716 Taotlus kliimaseadmete paigaldamiseks (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
4. 30.12.2013 2-13-56172 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 30.12.2013 2-13-46177 Kohtumäärus vigade parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 30.12.2013 2-10-49081 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 30.12.2013 2-11-62696 Kohtumäärus eestkostetava ärakuulamise erinõude kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 30.12.2013 2-10-23930 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 30.12.2013 2-13-47404 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 30.12.2013 11-2/23-1 Seletuskiri eestkostja kohustuste edasivolitamise kohta (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
11. 30.12.2013 2-11-62696 Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-62696(eestkostja määramise menetlus) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 30.12.2013 5.3-5/12675 Finatseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
13. 30.12.2013 2-11-54868 Kohtumäärus vigade parandamisest kohtumääruses 19.12.2013.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 30.12.2013 2-13-38808 Kohtumäärus eestkostja määramise küsimuse lahendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 19.12.2013 2-11-54868 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 19.12.2013 2-13-15487 Kohtunõue Eestis tegutsevatele pankadele (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
17. 19.12.2013 2-13-51630 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 19.12.2013 2-13-33310 Kohtumäärus menetluse uuendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 18.12.2013 2-13-53832 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
20. 18.12.2013 2-13-46177 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
21. 17.12.2013 2-10-49549 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 17.12.2013 2-10-40135 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 17.12.2013 1.3-1/12412 Toetuskiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
24. 16.12.2013 1.1-6/12404 Ametisse nimetamine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
25. 16.12.2013 Ilma Koostööettepanek (AS Benita Kodu) Menetletud  
26. 12.12.2013 2-12-7401 Kohtumäärus järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 12.12.2013 2-10-56460 Kohtumäärus esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 12.12.2013 2-10-46405 Kohtumäärus vigade parandamisest kohtumääruses 27.11.2013.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 11.12.2013 7.-2/42482-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
30. 11.12.2013 2-13-47521 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 11.12.2013 2-13-49410 Teise linna seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 10.12.2013 5.3-5/12074 Vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
33. 09.12.2013 2-10-23930 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 09.12.2013 2-13-37839 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 09.12.2013 5.3-5/12021 Sihtotstarbelised vahendid (november 2013.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud